Folkehøgskolen fra A til Å
Pensjon

Statens Pensjonskasse

Kommunal landspensjonskasse (KLP)

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (kap. 2)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 2)

Folkehøgskoleforbundet (FHF) og Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF)

Permisjoner

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (§ 14)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 14)

Velferdspermisjon:

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (§ 14,1)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 14)

Fødsels -, foreldre- og omsorgspermisjon:

Arbeidsmiljøloven: Kap. 12

NAV: Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Utdanningspermisjon:

Arbeidsmiljøloven § 12-11

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (§ 14.2–14.4.)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 14)

Personalhåndbok
Personvernregler

Skolens personalhåndbok

Folkehøgskoleråd-rundskriv 12/18: Nye personvernregler

Virke: Informasjon om personvern

Poeng
PU-rapporter

Kommer

PU-søknad

Pedagogisk utviklingsarbeid i folkehøgskolen.

Folkehøgskolerådet behandler søknader fra Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF)