top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Pensjon
Permisjoner

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (§ 14)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 14)

Velferdspermisjon:

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (§ 14,1)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 14)

Fødsels -, foreldre- og omsorgspermisjon:

Arbeidsmiljøloven: Kap. 12

NAV: Foreldrepenger, engangsstønad og svangerskapspenger

Utdanningspermisjon:

Arbeidsmiljøloven § 12-11

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (§ 14.2–14.4.)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 14)

Personalhåndbok
Personvernregler

Skolens personalhåndbok

Folkehøgskoleråd-rundskriv 12/18: Nye personvernregler

Virke: Informasjon om personvern

Poeng
PU-rapporter

Kommer 2024

PU-søknad

Søknader om midler til pedagogisk utviklingsarbeid i folkehøgskolen. Folkehøgskoleorganisasjonene NKF og FHF søker Folkehøgskolerådet om midler. Alle norske folkehøgskoler og nettverk av folkehøgskoler, søker organisasjonene etter intern utlysning fra FHF og NKF.

bottom of page