top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
(Du kan også bruke søkefunksjonen øverst til høyre på siden)
Aldersgrense

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 2 b)  sier følgende om definisjon av elev:

Elev: Deltager på langkurs eller kortkurs som er over normal alder for gjennomført grunnskole.

Når det gjelder kortkurs betyr det at på kurs som gjennomføres før 1. august, må deltakerne være fylt 16 år senest ved kursets slutt. For kortkurs som gjennomføres etter 1. august, holder det at deltakerne fyller 16 år innen årets utgang. 

Allmenndanning
Anbudsrunde
Angrerett

Angrerettloven (ny i 2022)

Folkehøgskoleråd-rundskriv 4/13 Angrerett ved avtale om skoleplass

- med vedlegg: Brev fra Forbrukerombudet.

Angrerettskjema på bokmål og nynorsk.

Ansiennitet
Arbeidsavtaler

Arbeidsmiljøloven §14-5 og §14-6

Arbeidstilsynet: Om arbeidsavtale

Arbeidsbeskrivelse

Folkehøgskoler skal utarbeide stillingsbeskrivelse/instruks for alle stillinger.

Arbeidstids-
bestemmelser
Arkivering
Audiovisuell
framvisning

Ikke spesielle pålegg for private folkehøgskoler.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 22/21: Åndsverkloven og audiovisuell fremvisning

bottom of page