top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
IA-bedrift

Regjeringens side om Inkluderende arbeidsliv (IA)

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF)
 

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF) er et felles organ for skoler innenfor den kristne folkehøgskolerørsla. 

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)

Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)  er et samarbeidsorgan for skoler innenfor den frilynte folkehøgskolerørsla.

Internasjonalt utvalg (IU)


 

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet. IU arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til en mer bærekraftig utvikling og rettferdig verden. 

Internat
Internatkapasitet
Internkontroll, forskrift
Investering
ISIC-kort

Internasjonalt studentbevis (ID-kort) - Se Kilroy

Folkehøgskolenes studentkort (ISIC) 2016-17

bottom of page