Klikk på pil for å lese rundskriv:

01/21

Lønnsutvikling- og utgifter

02/21

Diverse frister i året

 

03/21

Bærekraftvedtaket - frister og kurs vårsemesteret 2021

04/21

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

05/21

Økonomianalysen 2020

06/21

Elevstipendiater

07/21

Husleietilskudd - retningslinjer

08/21

Fraværsføring på vitnemål

09/21

Dobbelttellende elever - dokumentasjonskrav

10/21

Invitasjon til regionale møter med Folkehøgskolerådet

våren 2021

11/21

Elever som må møte til førstegangstjeneste i april 

12/21

Undersøkelse om oppholdspenger for 2022/23

13/21

Invitasjon til å delta på økonmoikonferansen 21.-23. september 2021

14/21

Resultat av økonomianalysen for 2020

15/21

Innberetning av av fordel av kost og losji og felleskostnader ved lønn til stipendiater

...

...