Klikk på pil..

01/21

Lønnsutvikling- og utgifter

02/21

Diverse frister i året

 

03/21

Bærekraftvedtaket - frister og kurs vårsemesteret 2021

04/21

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

05/21

Økonomianalysen 2020

06/21

Elevstipendiater

07/21

Husleietilskudd - retningslinjer

08/21

Fraværsføring på vitnemål

09/21

Dobbelttellende elever - dokumentasjonskrav

Regionale møter

Invitasjon til regionale møter med Folkehøgskolerådet

våren 2021

xx/xx

...

xx/xx

...