top of page
Klikk på pil for å lese rundskriv:

01/22

Lønnsutvikling og lønnsutgifter 

02/22

Garantibeløp for elever utenfor EU-EØS 2022-23 m/engelsk

 

03/22

Tolkning av spørsmål knyttet til forskrift til lov om folkehøyskoler

04/22

Diverse frister 2022

05/22

Rustesting av elever i folkehøgskole

06/22

Invitasjon til Rektormøtet 8-10. juni 2022

 

07/22

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

08/22

Rektormøtet 2022 -

program og påmelding

09/22

Om folkehøgskoler og flyktninger fra Ukraina

10/22

Folkehøgskolenes ansvar i forhold til offentlige anskaffelser

 

11/22

Husleietilskudd - retningslinjer (søknadsskjema vedlagt under)

12/22

Elevstipendiater i folkehøgskolen - et lærerikt og nyttig år 

13/22

Undersøkelse om oppholdspenger for 2023-24

14/22

Alminnelig føring av fravær gjelder for skoleåret 2022-2023

15/22

Renteutgifter

16/22

Oppholdspenger skoleåret 2023/24

17/22

Nominering til bærekraftprisen for 2022

18/22

Strømstøtteordninger

19/22

Relevante støtteordninger hos Enova

20/22

Kopinor-avtale

21/22

Refusjon av midler for vikar for tillitsvalgt

22/22

Rektormøtet - invitasjon og påmelding

23/22

Garantibeløp fra elever fra utlandet

24/22

Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd for 2023

bottom of page