Klikk på pil for å lese rundskriv:

01/22

Lønnsutvikling og lønnsutgifter 

02/22

Garantibeløp for elever utenfor EU-EØS 2022-23 m/engelsk

 

03/22

Tolkning av spørsmål knyttet til forskrift til lov om folkehøyskoler

04/22

Diverse frister 2022

05/22

Rustesting av elever i folkehøgskole

06/22

Invitasjon til Rektormøtet 8-10. juni 2022

 

07/22

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

08/22

Rektormøtet 2022 -

program og påmelding

09/22

Om folkehøgskoler og flyktninger fra Ukraina

10/22

Folkehøgskolenes ansvar i forhold til offentlige anskaffelser

 

11/22

Husleietilskudd - retningslinjer (søknadsskjema vedlagt under)

12/22

Elevstipendiater i folkehøgskolen - et lærerikt og nyttig år