Klikk på pil...

01/19

Solcelleprosjekt i folkehøgskolen

02/19

Økonomianalysen

Innsamling av data

03/19

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

04/19

Frister 2019

05/19

Ny kontoplan

06/19

Avtale om revisjons- og rådgivningstjenester

07/19

Husleietilsk. retningslinjer 

08/19

Oppholdspenger 2020-20201

Innsamling av data

09/19

Oppholdspenger 2020-2021

Resultat av undersøkelse

10/19

Økonomianalysen 2018

Resultat av undersøkelse

11/19

Refusjon

Vikar for tillitsvalgt

(Skjema)

12/19

Dobbelttellende

elever

13/19

Bærekraftig utvikling i folkehøgskolen

14/19

Tilskuddsberegning 

2020

..

..

..

..

Fhsr - Logo.fw.png