Klikk på pil..

01/20

Oppfølging av Bærekraftvedtaket – måling av klimagassutslipp

02/20

Stillinger og lønn i folkehøgskolen 

 

03/20

Økonomianalysen 2019

Vedlegg

04/20

Frister 2020 

 

05/20

Bærekraftvedtaket

Skjema for måling av klimagassutslipp

..

..

..

..

..

..

Fhsr - Logo.fw.png