Klikk på pil..

01/20

Oppfølging av Bærekraftvedtaket – måling av klimagassutslipp

02/20

Stillinger og lønn i folkehøgskolen 

 

03/20

Økonomianalysen 2019

Vedlegg

04/20

Frister 2020 

 

05/20

Bærekraftvedtaket

Skjema for måling av klimagassutslipp

14/20

Utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene

15/20

Husleietilskudd 

retningslinjer

 

16/20

Oppholdspenger

undersøkelse

Fhsr - Logo.fw.png