top of page
Klikk på pil..

01/20

Oppfølging av Bærekraftvedtaket – måling av klimagassutslipp

02/20

Stillinger og lønn i folkehøgskolen 

 

03/20

Økonomianalysen 2019

Vedlegg

04/20

Frister 2020 

 

05/20

Bærekraftvedtaket

Skjema for måling av klimagassutslipp

14/20

Utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene

15/20

Husleietilskudd 

retningslinjer

 

16/20

Oppholdspenger

undersøkelse

17/20

Rentefot og

renteutgifter i

folkehøgskolen

18/20

Oppholdspenger

2021/2022

Resultat av undersøkelse

19/20

Økonomianalysen 

2019

Resultat av undersøkel

20/20

Forsikringsordninger

21/20

Refusjon

Vikar for tillitsvalgt

(Skjema)

22/20

Bærekraftspris

23/20

Tilskuddsberegning 2021

24/20

Garantibeløp

elever utenfor EU/EØS

2021/22 (NO/ENG)

25/20

Elevstipendiater

xx/xx

..

xx/xx

..

xx/xx

..

bottom of page