Folkehøgskolerådet - sekretariat og styremedlemmer

Folkehøgskolerådets administrasjon er lokalisert ved Brugata 19 i Oslo.

 

Folkehøgskolerådet kan kontaktes på:

Organisasjonsnummer: 976 949 307

E-post adresse for faktura: fakturamottak@folkehogskole.no

Sekretariatet:

Anne Tingelstad Wøien
Daglig leder

Tel: (+47) 902 84 261

E-post: anne@folkehogskole.no

Brita Phuthi

Internasjonal rådgiver

Tel: (+47) 977 98 131

E-post: brita@folkehogskole.no

Johan Smit

Økonomirådgiver

Tel: (+47) 922 95 839

E-post: johan@ikf.no 

Borgny Underdal Borgersen

Administrasjons- og økonomileder

Tel: (+47) 920 91 762

E-post: borgny@folkehogskole.no 

Folkehøgskolerådet består av representanter fra de ulike folkehøgskoleorganisasjonene i Norge: 

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF)

Informasjonskotoret for folkehøgskolen (IF

Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF)

Folkehøgskolerådets vedtekter

210908 Styret i Folkehøgskolerådet.jpg

Styret i Folkehøgskolerådet (f.v.):

Kjersti Versto Roheim

Helge Kjøll jr.

Morten Eikenes

Einar Opsvik

Astrid E. Moen (på skjerm)

Gunnar Birkeland