Folkehøgskolerådet - sekretariat og styremedlemmer

Folkehøgskolerådts administrasjon er lokalisert ved Brugata 19 i Oslo.

 

Folkehøgskolerådet kan kontaktes på:

Administrasjon:

Anne Tingelstad Wøien
Daglig leder

Tel: (+47) 902 84 261

E-post: anne@folkehogskole.no

Brita Phuthi

Internasjonal rådgiver

Tel: (+47) 977 98 131

E-post: brita@folkehogskole.no

Johan Smit

Økonomirådgiver

Tel: (+47) 922 95 839

E-post: johan@ikf.no 

Borgny Underdal Borgersen

Administrasjons- og økonomileder

Tel: (+47) 920 91 762

E-post: borgny@folkehogskole.no 

Folkehøgskolerådet er satt sammen av folkehøgskoleorganisasjonene i Norge: 

Folkehøgskoleforbundet (FHF)

Noregs Kristelege Folkehøgskulelag (NKF)

Informasjonskotoret for folkehøgskolen (IF)

Informasjonskontoret for kristen folkehøgskole (IKF)

Styret i Folkehøgskolerådet (f.v.):

Einar Opsvik

Kjersti Versto Roheim

Hege Norøm

Live Hokstad

Gunnar Birkeland

Morten Eikenes