top of page

Klikk på pil...

Rundskriv 2019 (Klikk på pil)

01/18

Diverse frister

02/18

Økonomianalyse 2017

03/18

Introduksjonsmøter 

ny daglig leder

04/18

OT-kontakter

01/19

Solcelleprosjekt i folkehøgskolen

02/19

Økonomianalysen

(Vedlegg)

03/19

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

04/19

Frister 2019

05/18

Ny daglig leder

06/18

Stillinger og lønn

i folkehøgskolen

07/18

Dekking av ekstrautgifter

til mat

08/18

Husleietilskudd 

retningslinjer

Rundskriv 2018

09/18

Økonomikonferansen

10/18

Tilsyn

§ 5a

11/18

Kortkurs

12/18

Nye person-

vernregler

13/18

Rentefot og

renteutvikling

14/18

Oppholdspenger

15/18

...

16/18

Vikar for tillitsvalgt

17/18

Utlysning av stipend

18/18

Økonomianalysen 2018

19/18

Tilskuddsberegning

2019 (Oppdatert desember)

20/18

Garantibeløp

(Rundskriv på norsk og engelsk)

21/18

Invitasjon Rektormøtet

22/18

Lønnsundersøkelse i fhs 2018

...

...

...

...

bottom of page