top of page
Om Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet. IU arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til en mer bærekraftig utvikling og rettferdig verden. IU har fire medlemmer samt vararepresentanter som er oppnevnt av Folkehøgskoleforbundet og Norges Kristelege Folkehøgskolelag.

Internasjonalt utvalg har som ansvar:

• Å arrangere seminarer, kurs og møter for elever, ansatte og andre som er tilknyttet folkehøgskolen.
• Å stimulere til debatt, samt utvikle og formidle undervisningsmateriale. 
• Etter oppdrag fra Folkehøgskolerådet - utrede om særskilte saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde.

Oversikt over medlemmer i IU:
Kontaktinformasjon:

Folkehøgskolerådet

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen

Brugata 19, Oslo

Postadresse: Postboks 9140 Grønland, 0133 Oslo

Telefon: 22 47 43 00

E-post: fhsr@folkehogskole.no

bottom of page