top of page
Globalvettreglene 

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper vi i IU vil fortsette!

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

Undervisningsoppleggene ble utviklet i samarbeid med Changemaker og Crossing Borders i 2020, med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen. Under finner du et opplegg til alle Globalvettreglene (introduksjon), samt lærerveilederen til undervisningsoppleggene, samt en samlefil med alle oppleggene.

Alle 10 undervisnings-opplegg til Globalvettreglene

Globalvettreglene 2017.png

Trykk på de ulike reglene i plakaten under for å finne undervisningsopplegg, lærerveileder og tekster til hver av Globalvettreglene.

Plakaten Globalvettreglene er et resultat av IU sitt arbeid skoleåret 2016-17 med å sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Utarbeiding av Globalvettreglene startet på internasjonalt seminar i desember 2016, hvor deltakerne laget førsteutkastet. Siden har utkastet til Globalvettreglene blitt presentert på rektormøtet, distriktsmøter, ulike folkehøgskoler og i folkehøgskolebladene. Her har folkehøgskolene vært invitert til å komme med innspill til reglene. IU takker for alle gode forslag og kommentarer som kom inn!

Her kan du laste ned plakaten med Globalvettreglene.

Artikler om etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement:

I forbindelse med utarbeidelsen av Globalvettreglene har IU fått trykket flere artikler i de to folkehøgskolebladene Folkehøgskolen og Steg i 2016-2017. Her finner du lenker til disser artiklene som alle retter et kritisk blikk på hvordan vi engasjerer oss globalt:

Vi får mer enn vi gir - s. 24-25, skrevet av IU.

Brutal oppvåkning - s. 22-23, skrevet av IU.

Etikk, takk! Utkast folkehøgskolenes globalvettregler , s. 42-43, skrevet av IU.

Etiske dilemmaer i bistanden - s. 26 - 27, skrevet av Petter Eide - utdrag fra foredrag på internasjonalt seminar i folkehøgskolen desember 2016.

Globalvettreglene - et pedagogisk verktøy - s. 20-21. Skrevet av Judith Klein, prosjektleder Utdanning for bærekraftig utvikling (RORG-samarbeidet)

bottom of page