Globalvettreglene

IU er stolte over å kunne presentere Globalvettreglene – for globalt engasjement i aktivitet og reise.

Det er mye godt globalt engasjement i folkehøgskolen – og det håper vi i IU vil fortsette!

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

Plakaten Globalvettreglene er et resultat av IU sitt arbeid skoleåret 2016-17 med å sette fokus på etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement. Utarbeiding av Globalvettreglene startet på internasjonalt seminar i desember 2016, hvor deltakerne laget førsteutkastet. Siden har utkastet til Globalvettreglene blitt presentert på rektormøtet, distriktsmøter, ulike folkehøgskoler og i folkehøgskolebladene. Her har folkehøgskolene vært invitert til å komme med innspill til reglene – takk for alle gode forslag og kommentarer som har kommet inn!

Nå håper IU at Globalvettreglene blir aktivt brukt på folkehøgskolene, både på personalmøter og i klasserom.

Her kan du laste ned plakaten med Globalvettreglene.

Artikler om etiske utfordringer i folkehøgskolenes globale engasjement

I forbindelse med utarbeidelsen av Globalvettreglene har IU fått trykket flere artikler i de to folkehøgskolebladene Folkehøgskolen og Steg. Her finner du lenker til disser artiklene som alle retter et kritisk blikk på hvordan vi engasjerer oss globalt.

Vi får mer enn vi gir - s. 24-25, skrevet av IU.

Brutal oppvåkning - s. 22-23, skrevet av IU.

Etikk, takk! Utkast folkehøgskolenes globalvettregler , s. 42-43, skrevet av IU.

Etiske dilemmaer i bistanden - s. 26 - 27, skrevet av Petter Eide - utdrag fra foredrag på internasjonalt seminar i folkehøgskolen desember 2016.

Globalvettreglene - et pedagogisk verktøy - s. 20-21. Skrevet av Judith Klein, prosjektleder Utdanning for bærekraftig utvikling (RORG-samarbeidet)

Fhsr - Logo.fw.png