top of page
GLOBALVETTREGEL 9: Det er ingen skam å snu om engasjementet ikke er bærekraftig

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

På denne siden finner du et undervisningsopplegg til Globalvettregel 9, lærerveilederen til alle undervisningsoppleggene til Globalvettreglene, samt en tekst, skrevet av Bård Vegar Solhjell,

direktør i Norad.

Undervisningsoppleggene og lærerveilderen er utviklet med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.

Tekst til Globalvettregel 9 

av Bård Vegar Solhjell

bottom of page