top of page

Rundskriv 2023

Klikk på pilen for å lese rundskrivet:

01/23

Lønnsutvikling og lønnsutgifter

02/23

Folkehøgskolene - diverse frister i 2023

 

03/23

Invitasjon og påmelding til Økonomikonferansen 2023

04/23

Nytt styringsdokument for sikkerhet- og beredskapsarbeid i kunnskapssektoren

05/23

Økonomianalyse 2022

06/23

Stillinger og lønn i Folkehøgskolen

07/23

Dobbelttellende elever - dokumentasjonskrav

08/23

Husleietilskudd retningslinjer (søknadsskjema under)

09/23

Ukrainske elevers rett til lån og stipend

10/23

Undersøkelse om oppholdspenger for 2023/2024

11/23

Renteutgifter i folkehøgskolen

12/23

Oppholdspenger 2024-2025

13/23

Resultat av Økonomianalysen 2022

14/23

Invitasjon og påmelding til Rektormøtet 2023

15/23

Nominering til bærekraftprisen 2023

16/23

Refusjon av midler for vikar for tillitsvalgt

17/23

Presisering om fravær

18/23

Garantibeløp fra elever utenfor EU/EØS

19/23

...

20/23

...

bottom of page