top of page
GLOBALVETTREGEL 6: Realitetsorienter, og vi til handlingsalternativer

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

På denne siden finner du et undervisningsopplegg til Globalvettregel 6, lærerveilederen til alle undervisningsoppleggene til Globalvettreglene, samt en tekst, skrevet av Ole Andreas Kvamme, medredaktør

av boken "Bærekraftdidaktikk" (2019). 

Undervisningsoppleggene og lærerveilderen er utviklet med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen.

bottom of page