top of page

Rundskriv 2024

Klikk på pilen for å lese rundskrivet:

01/24

Lønnsutgifter og lønnsutvikling

02/24

Diverse frister

 

03/24

Stillinger og lønn i folkehøgskolen

04/24

Økonomianalyse for 2023 - med veiledning

bottom of page