Globalvettregel 2: Finn det globale i det lokale

I uke 1-9 i 2020 lanserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi. 

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

Forfatter til tekst om Globalvettregel 2 er Karine Risnes, lærer på Ringerike Folkehøgskole. Her kan du laste ned teksten om Globalvettregel 2 i pdf-format. Skriv gjerne ut plakaten og heng den på et synlig sted på skolen!

IU takker for alle tekstbidragene!

Globalvettregel_2_-_skrevet_av_Karine_Ri
Fhsr - Logo.fw.png