top of page
Deg og verden.png
Prosjekter

IU gjennomfører en rekke informasjons- og opplysningstiltak, primært for folkehøgskolene i Norge, men også gjennom nordiske samarbeid. De siste årene har IU hatt søkelys på etiske utfordringer i folkehøgskolenes internasjonale engasjement.  Under finnes informasjon om pågående og tidligere prosjekter og andre aktiviteter.

 

 

Pågående prosjekter/kurs/aktiviteter:
Globalvettreglene: Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement. Plakaten ble utviklet i 2017. I 2020 utviklet IU, i samarbeid med Crossing Borders og Changemaker, undervisningsopplegg til hver av Globalvettreglene, med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen. IU har også laget en lærerveilder til undervisningsoppleggene. Les mer her.

I uke 1-9 i 2020 publiserte IU en tekst om hver Globalvettreglen hver uke. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer i ulike organisasjoner som jobber med globale utviklingsspørsmål, blant andre leder av den norske UNESCO-kommisjonen, leder av Changemaker og direktør i Norad. Tekstene finner du her.

#fhsforbærekraftsmålene: Dette er en Instagramkampanje som startet 10. september 2019 (lansering på Internasjonalt seminar) hvor folkehøgskolerektorer setter i gang bærekraftige tiltak sammen med skolen for å støtte opp om FNs bærerkraftsmål. 

Handlingsalternativer: IU er opptatt av å formidle gode handlingsalternativer for folkehøgskolene. De siste årene har IU hatt fokus på godkjenningsordningene Fairtrade-folkehøgskole og Grønt Flagg. IU oppfordrer folkehøgskolene til å f.eks. kjøpe bærekraftige skolegensere, og har laget en oversikt over aktuelle selskaper skoler kan kontakte for å bestille etisk mote. 

Pedagogikk for de rike (PfR) er et folkehøgskoleprosjekt som tar i bruk utradisjonelle metoder for å minske skillet mellom Nord og Sør. Med PfR vil vi rette blikket mot de rike og de utfordringene livsstilen vår skaper: Hva kan vi i den økonomisk rike delen av verden gjøre for at vår felles globale framtid skal bli best mulig? Pedagogikk for de rike - hefte

Tidligere prosjekter og samarbeid:
Elevseminar // Internasjonalt seminar for ansatte 22.- 24. november 2021:  IU arrangerte to parallelle seminarer om globalt medborgerskap - "Klart vi kan påvirke!" - ett for folkehøgskoleelever og ett for ansatte. Seminarene holdes ved Jeløy kurssenter, ved siden av Jeløy folkehøyskole, like ved Moss. For mer informasjon - følg lenken. 

Webinar om institusjonalisert rasisme: IU, sammen med FHF og NKF, inviterte til webinar om institusjonalisert rasisme mandag 12. oktober kl. 13:30 - 15:00. Målgruppen var ansatte i folkehøgskolen. Daniel Abimael Skjerve Wensell, politisk rådgiver i Minotenk, åpnet webinaret med folkeopplysning om institusjonalisert rasisme, den politiske konteksten, manglende mangfold og delte tanker om folkehøgskolenes rolle. Etter foredraget ble det gruppesamtaler og konkrete innspill til hvordan folkehøgskolene kan sette rasisme på dagsorden på egen skole. Her kan du se opptak av Daniel Abimael Skjerve Wensell sin presentasjon

Selvevalueringskurs: 5.-6. februar 2020 arrangerte Folkehøgskolerådet, Folkehøgskoleforbundet og Noregs Kristelege folkehøgskolelag et kurs om selvevalueringen folkehøgskolene skriver hvert år til Utdanningsdirektoratet. Her kan du lese mer om kurset. 

 

Fagdag om Globalvettreglene 13. desember 2019 kl. 10.00 - 15:30  arrangerte IU en fagdag om Globalvettreglene på ByKuben i Oslo (Myntgata 2). 

Internasjonalt seminar: IU arrangerer årlig et Internasjonalt seminar for ansatte i folkhøgskolen. Vi ønsker at seminarene skal inspirere og motivere deltakerne,og bidra til utvikling av en felles global folkehøgskole-pedagogikk. I 2019 ble Internasjonalt seminar arrangert på Park Inn hotell i Oslo 10. september. Her kan du finne materiale fra seminaret.

Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden: Dette var ett 3-årig prosjektsamarbeid mellom folkehøgskolene og Framtiden i våre hender (2014-2017). Skoleåret 2014-15 deltok 4 pilotskoler, og i 2015-16 ble hele 40 folkehøgskoler med i prosjektet. Prosjektet hadde som mål å integrere bærekraft i undervisning og drift på folkehøgskolene, og aksjonsforskning- og læring ble brukt som endringsstrategi. Prof. i pedagogikk, Tom Tiller, var vitenskapelig leder for prosjektet. Her er kan du laste ned Pilotrapport og Ressurshefte i prosjektet. Samt Sluttrapporten og Kortversjonen til denne. 

Kunnskap for bærekraftig utvikling var en tverrfaglig og tverrsektoriell etterutdanning utviklet av NVL nettverksgruppen Hållbar utveckling, hvor IU er representert. Utdanningen var støttet av Nordisk Ministerråd. Det ble holdt to kursår fra 2014-2016. Fra Norge har bl.a. fire folkehøgskoleansatte tatt utdanningen som gir 15 studiepoeng.

Les mer om utdanningen her:  https://issuu.com/nvlnordvux/docs/nordic_education_for_sustainability

NVLs arbeid for bærekraftig utvikling: http://nvl.org/hallbar-utveckling

Jubileumshefte: I forbindelse med Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolenes 30 års jubileum 1.august 2013 ble det utgitt et Jubileumshefte.

Glokale omstillingssenter: Hvordan kan folkehøgskolene arbeide for en mer bærekraftig fremtid? Nordisk samarbeidsprosjekt hvor IU var representert. I 2014 ble retningslinjer fra prosjektet "Glokale omstillingssenter" ferdigsstilt, disse finner du i heftet utviklet av prosjektgruppen.

Fagfelleprosses: I løpet av skoleåret 2012-2013 gjennomførte IU en fagfelleprosess i regi av RORG-samarbeidet. Her jobbet IU med å tydeliggjøre mål og visjoner, samt hvilken rolle IU har og kan ha for folkehøgskolenes internasjonale engasjement i tiden fremover. Heler rapporten kan leses her.

Att utbilda världsmedborgare: Det Nordiske Folkehøgskolerådet ga, i samarbeid med Nordplus, ut et hefte i 2011 om hvordan folkehøgskoler i Norden er med på å utdanne verdensmedborgere. IU var deltaktig i dette arbeidet. Hefte.

Den globale fredsskolen var et flerårig prosjektsamarbeid mellom IU og Norges Fredslag fram til 2011. Fire hefter ble utviklet og kan lastes ned her på siden. De tre første heftene har både teori og øvelser som passer i folkehøgskolen. Det siste heftet finnes det trykte eksemplarer av og kan bestilles gjennom IU. Last ned heftene ved å klikke på hver tittel.

1: Konflikthåndtering og fredsbygging

2: Mangfold, identiet og globalt medborgerskap

3: Ikkevold og nedrustning - teori og praksis

4: Hva kan jeg gjøre for fred?

bottom of page