top of page
Selvevalueringskurs 5.- 6. februar 2020 på Anker hotell, Oslo

Folkehøgskolerådet (FHSR), Noregs kristelige folkehøgskolelag (NKF) og Folkehøgskoleforbundet (FHF) inviterte til felles kurs om selvevaluering den 5. og 6. februar 2020 i Oslo på Anker hotell. Et møtested for dem som har ansvar for skolens selvevalueringsarbeid. Her fikk deltakerne relevant faglig påfyll, veiledning og inspirasjon.

I tillegg til informasjon og foredrag knyttet til arbeidet med skoleutvikling og selvevaluering generelt, hadde årets kurs et ekstra søkelys på bærekraftig utvikling.  Med utgangspunkt i Bærekraftvedtaket fra oktober 2019 utforsket vi konkrete måter skolene kan inkludere bærekraft i arbeidet med skoleutvikling og selvevaluering.

Program for selvevalueringskurset 2020

Presentasjoner fra selvevalueringskurset:

Selvevaluering i folkehøgskolen: Presentasjon v/ Marie Wiland og Odd Haddal (NKF)

Verdibasert skoleutvikling i folkehøgskolen: Presentasjon v/ Anne Liv Kaarstad Lie

Styrkekort:  https://www.sareptas.no/categories/kort

Fortellingen om Nornene - morgensamling v/Benedicte Hambro (FHF)

Bærekraft på timeplanen for ansatte og elever: Hva bærekraftdidaktikk kan bety i et etisk og politisk danningsperspektiv v/ Ole Andreas Kvamme, medredaktør av boken «Bærekraftdidaktikk» (2019)

Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak: Selvevaluering v/ Brita Phuthi (FHSR)

bottom of page