top of page
FNs bærekraftsmål.jpg
#fhsforbærekraftsmålene - ressursside for FHS som deltar på Instagramkampanjen

Bærekraftig utvikling og arbeidet med å nå FNs 17 bærekraftsmål er sentralt og aktuelt i folkehøgskolen. Det er viktig å synliggjøre folkehøgskolenes engasjement for bærekraftig utvikling, og målet med Instagramkampanjen, som settes i gang på Internasjonalt seminar 10. september 2019, er å bidra til dette.

For å få til bærekraftige endringer er det viktig at ledere går foran som gode eksempler. Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) tar derfor initiativ til denne Instagramkampanjen, som fronter folkehøgskolerektorer som, sammen med ansatte og elever, setter i gang bærekraftige tiltak på skolen. Målet er at alle folkehøgskolene deltar i løpet av skoleåret 2019-20. Kampanjen lanseres 10. september 2019 på Internasjonalt seminar. 

Dette er en lavterskelkampanje der folkehøgskolene kan vise fram små og store tiltak for å nå FNs bærekraftsmål og dermed inspirere andre til å gjøre det samme.

På denne siden finner du informasjon om hvordan gå fram for å delta i kampanjen, tips til bærekraftige tiltak og informasjon om emneknagger etc.

Slik går du fram for å bli med i kampanjen:

Rektor/skolen skal fortelle, på skolens Instagramkonto, om et tiltak for en mer bærkeraftig utvikling. Skriv gjerne en lengre tekst under bildet, og man kan også legge ut flere bilder/videoer i en bildekarusell. Husk å nevne skolen og rektoren dere vil utfordre. 

Her er en tekst som kan brukes når du legger ut på Instagram:

1. Beskriv hva dere har gjort og rektors rolle. Referer gjerne til hvilket av de 17 bærekraftsmålene dere har fokus på.

2. (klipp inn denne teksten, husk å velge hvilken skole dere utfordrer) Folkehøgskolen vår har denne uka blitt med på kampanjen #fhsforbærekraftsmålene. Dette er en lavterskelkampanje der folkehøgskolene kan vise fram små og store tiltak for å nå FNs bærekraftsmål og dermed inspirere andre til å gjøre det samme. Vi vil utfordre rektor ved @skolensnavn til å bli med på kampanjen. 

#fhsforbærekraftsmålene

#fhsliv 

#bærekraftsmålene

Vis gjerne frem hvordan det går med tiltaket dere har startet ved å legge ut bilder og videoklipp på Instagram Stories. Der kan man også engasjere nye og tidligere elever. Hva med å ha en meningsmåling der følgerne kan svare JA/NEI på om de også tar utfordringen denne uken? Eller spørre om tips til hvilken utfordring som skal gjennomføres, eller lage en kort quiz om temaet dere har valgt?

Morgensamling - PPpresentasjon:

En måte å skape oppmerksomhet rundt kampanjen og å engasjere elevene er å ha en morgensamling om kampanjen og bærekraftsmålene. Forslag til pp-presentasjon finner du her

 

Emneknagger:

Alle innlegg skal merkes med:

#fhsforbærekraftsmålene

#fhsliv 

#bærekraftsmålene

Om bilder og video fra Instagram Stories skal kunne deles av @folkehogskolene må det nevnes i historien.

Har du spørsmål om Instagram, kontakt informasjonsrådgiver i IF, Ingvild Sættem Beltesbrekke: ingvild@folkehogskole.no

 

Hva kan skolene legge ut:

Rammene for hva som passer å legge ut er FNs 17 bærekraftsmål. Disse spenner vidt og det er mange ulike fokusområder. Ett viktig mål for folkehøgskolene er bærekraftsmål 4.7. om utdanning for bærekraftig utvikling. Bruk plakaten Globalvettreglene for å sjekke om saken man tenker å fronte er etisk innafor.

Har du spørsmål om hva som kan være tiltak, kontakt internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet, Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no 

Oversikt over hvilke folkehøgskoler som allerede har blitt med på kampanjen (kronologisk rekkefølge):

(Skoler i parantes har nylig blitt utfordret)

 1. Elverum folkehøgskole

 2. Grenland folkehøgskole

 3. Møre folkehøgskule

 4. Kristiansand folkehøyskole

 5. Sunnmøre folkehøgskule

 6. Vefsn folkehøgskole

 7. Ålesund folkehøgskole

 8. Sagavoll folkehøgskole

 9. Seljord folkehøgskule

 10. (Ringerike folkehøgskole)

 11. (Valdres folkehøgskole)

 12. (Helgeland folkehøgskole)

Tips og ideer til tiltak for bærekraftig utvikling:

Det finnes mange nettsider og kontoer på sosiale medier som kan inspirere elevene og dere til å finne ut hvordan dere kan leve mer bærekraftig i hverdagen. Kontoene er også nevnt i pp-presentasjonen om kampanjen. Tips gjerne elevene om å følge kontoene!  Nevn også kontoene i innleggene deres om dere blir inspirert av de legger ut. Under forslagene til Instagramkontoer finner du også noen konkrete tips til tiltak som kan settes i gang. 

 

@baerekraftsreisen

Konto som gir tips om ting man kan gjøre i hverdagen for å leve mer i tråd med bærekraftsmålene. For hvert innlegg står det hvilket eller hvilke bærekraftsmål som passer til temaet, som gjør det mye lettere å forstå målene.

@spisoppmaten

Konto som viser hvordan vi kan redusere matsvinnet i Norge. (Mål 12.3: Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger)

 

@ingridviklysne

Her kan du lære om gjenbruk og redesign av klær (Mål 12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk).   

 

@framtidenivarehender 

Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser.

@naturogungdom

Jobber for å ta vare på naturen og stanse klimaendringene! Vi er Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom

@wwfnorge

WWF er verdens største miljøvernorganisasjon. Vi arbeider for en framtid der ingen arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. (Mål 15.7 Treffe umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr.)
 

@regnskogsfondet (Mål 15.2 Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå.)

Andre tips til tiltak som kan settes i gang:

Matsvinn – mindre matkasting ved bruk av mindre tallerkener.

Transport – sykkel i stedet for bil/minibuss i undervisningstiden.

Samarbeid – møte med organisasjon e.l. i lokalsamfunnet for samarbeid om et bærekrafttiltak, f.eks. gjenbruksstasjon.

Energi – solenergiprosjekt eller andre investeringer for å spare energi på skolen.

Mat – skolen har x-antall vegetarmåltider i uken.

Gjenbruk – Redesign valgfag, reparasjonsverksted etc.

Demokratidannelse – Elevmedvirkning i praksis – f.eks. en bærekraftsak elever har blitt enige med rektor om. 

God helse – morgengymnastikk for elever initiert av rektor før frokost.

Klima – rektor oppfordrer/støtter elever i å delta på skolestreik for klimaet.

Fairtrade  - skolegenser som er Fairtradeprodusert eventuelt skolegenser som er gjenbrukt, men med ny print.

 

Nettsider:

https://www.barekraftigeliv.no/

"Bærekraftige liv er en bevegelse av nabolag der vi får store ting til å skje. Vi løfter hverandre ut av handlingslammelsen og inspirerer til et liv verdt å leve for deg, de andre og kloden" (Mål 17 Samarbeide for å nå målene)

https://www.equalitycheck.it/

Sjekk om jobben din har problemer med likestilling og kjønnsbalanse (Mål 5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv)

https://www.vy.no/om-nsb/nsb-og-miljo/Milj%C3%B8kalkulator

Miljøkalkulator for å sjekke hvordan ulike transportmetoder påvirker klimaet (Mål 13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.)

bottom of page