top of page

Seminarer om globalt medborgerskap i november

Folkehøgskolerådets underutvalg, Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) inviterer til parallelle seminarer for elever og ansatte om GLOBALT MEDBORGERSKAP 22. - 24. november 2021 - "Klart vi kan påvirke!"


Illustrasjonsfoto fra Wix

Det blir faglig påfyll, erfaringsutveksling, diskusjoner, framtidstenkning og aksjon!

Ansatte på folkehøgskoler kan delta med eller uten elever.

Målgruppen er elever og lærere/ansatte som er opptatt av globalt engasjement, solidaritet, miljø og utvikling.


Hele linjer (maks 10) kan melde seg på, men også elever som f.eks. går på relevante valgfag.

Vi har maks plass til 50 elever og 20 ansatte, så her gjelder først til mølla-prinsippet. Påmeldingsfrist: 22. oktober.


Under er tema som blir tatt opp på de to seminarene (man deltar kun på ett seminar)

- mer detaljert program kommer:

For mer informasjon, se invitasjon til seminarene under:


Invitasjon og foreløpig program - Klart vi kan påvirke! Elevseminar parallelt med Interna
.
Download • 186KBFølg lenke for påmelding: https://forms.gle/e9kSE3BLQK5SkCY88
For spørsmål, kontakt brita@folkehogskole.no


Commentaires


bottom of page