top of page
FNs bærekraftsmål.jpg
Internasjonalt seminar 2019 - presentasjoner og notater fra gruppesamtaler

Her finner du presentasjoner og notater fra gruppearbeid fra Internasjonalt seminar 10. september 2019.

NB: Forslaget til vedtak for en mer bærekraftig utvikling i folkehøgskolene, som vi fikk se på seminaret er pr. i dag IKKE vedtatt av alle FHS-styrene. Det vil sannsynligvis bli sendt ut informasjon om dette i midten av oktober 2019. Om du, som deltaker på Internasjonalt seminar, samtaler med andre om dette forslaget til vedtak er det viktig å presisere at det pr. nå ikke er vedtatt av alle de fem styrene. Ikke alle styrene har hatt styremøte, og derfor ikke hatt mulighet til å vedta noe enda. 

Presentasjoner:

Tone Foss Aspevoll: Oppsummering fra Klimaseminaret 09.09.19

Even Nord Rydningen: Klimabrølet: Se www.klimabrolet.no for video som ble vist, og Instagramkonto for bilder fra arbeidet med Klimabrølet. Her kan du også høre en podcast med Even om Klimabrølet. 

Marthe Jæger Tangen: Verdens Beste Nyheter. Videoklipp med Hans Rosling: https://youtu.be/Oxxx03_JHlM

Notater fra gruppesamtaler:

Speed dialog om muligheter bærekraftig utvikling gir

Samtale om forslag til vedtak fra FHS-styrenes Klimaseminar 090919: Felles for skoleslaget og den enkelte skole.

Globalvettreglene - refleksjoner fra samtaler om etiske vurderinger i skolenes drift og undervisning.

Strategier for satsing på bærekraftig utvikling på skolen.

bottom of page