top of page
Ressursbank
Datamaskin

Opptak og ressurser delt i webinarer og på seminarer

Her finner ut opptak av webinarer og ressurser som er delt her. For eksempel undervisningsopplegg eller power-pointer. 

FNs bærekraftsmål.jpg

BÆREKRAFT

Undervisningsopplegg og tips

FNs bærekraftsmål 4.7 handler om utdanning for bærekraftig utvikling. Her finner du bl.a. opplegg som er prøvd ut gjennom prosjektet "Aksjonsforskning og bærekraft".

frukt Pie

FATTIG & RIK

Undervisningsopplegg og tips

Litt under 800 millioner mennesker lever på under 1,9 US dollar om dagen. Samtidig eier de 26 rikeste personene like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning

planet

FRED & KONFLIKT

Teori og undervisningsopplegg

IU har tidligere samarbeidet med Norges Fredslag og laget fire hefter med teori og undervisning om fred og konfliktløsning. 

Munker på en kano

KULTUR-FORSTÅELSE

Undervisningsopplegg og tips

Her finner du opplegg og tips om tema som identitet, mangfold, flerkulturell kommunikasjon og globalt medborgerskap

protesterer

MENNESKE-RETTIGHETER

Undervisningsopplegg og tips

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. 

Håndstabel av lykkelig gruppe

OPPVARMINGS-ØVELSER

Leker og øvelser

Deltakende øvelser og leker for å bli kjent eller for å varme opp til neste del av undervisningen. 

IU er pådrivere for at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere gjennom undervisning og aktiviteter. I denne ressurbanken finner du ideer, undervisningsmateriell og tips som er nyttige når man skal undervise/ha fokus på hva det innebærer å være en global medborger. Mange av oppleggene er delt inn av folkehøgskolelærer, andre hentet fra ulike organisasjoner eller utviklet i samarbeid med IU. Klikk deg inn på det temaet du er opptatt av, og finn frem til aktuelt materiale.

I 2020 utviklet IU, i samarbeid med Changemaker og Crossing Borders, ti undervisningsopplegg til Globalvettreglene. Hvert opplegg tar ca 2-3 timer og har både en refleksjonsdel og en handlekraft-del. Oppleggene ble utviklet med støtte fra Den norske UNESCO-kommisjonen. Du finner alle oppleggene, samt en lærerveileder på www.folkehogskoleradet.no/iu-globalvettreglene.

IU anbefaler også å se etter undervisningsopplegg på https://global.no/skole og www.fn.no/Undervisning

Digital undervisning:

Opplegg som ble utarbeidet våren 2020, når folkehøgskolene drev digital undervisning.

*Hva er ditt øko-sosiale håndavtrykk?

*Plogging med kunstvri

*Kritisk medieblikk på Covid-19 - Globalvettreglene

*Et balansert nyhetsbilde - Globalvettreglene

Viser også ressursbanken med opplegg for alle type linjer/fag i folkehøgskolen, som i hovedsak er opplegg delt av folkehøgskolene: https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/fjernundervisning/

Framside bilde 3.jpg
bottom of page