Ressursbank

IU er pådrivere for at folkehøgskoler skal være med på å danne globale medborgere gjennom undervisning og aktiviteter. I denne ressurbanken finner du ideer, undervisningsmateriell og tips som er nyttige når man skal undervise/ha fokus på hva det innebærer å være en global medborger. Mange av oppleggene er delt inn av folkehøgskolelærer, andre hentet fra ulike organisasjoner eller utviklet i samarbeid med IU. Klikk deg inn på det temaet du er opptatt av, og finn frem til aktuelt materiale.

IU anbefaler også å se etter undervisningsopplegg på https://global.no/skole og www.fn.no/Undervisning

FNs bærekraftsmål.jpg

FNs bærekraftsmål 4.7 handler om utdanning for bærekraftig utvikling. Her finner du bl.a. opplegg som er prøvd ut gjennom prosjektet "Aksjonsforskning og bærekraft".

Undervisningsopplegg og tips

BÆREKRAFT

frukt Pie

Litt under 800 millioner mennesker lever på under 1,9 US dollar om dagen. Samtidig eier de 26 rikeste personene like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning

Undervisningsopplegg og tips

FATTIG & RIK

planet

IU har tidligere samarbeidet med Norges Fredslag og laget fire hefter med teori og undervisning om fred og konfliktløsning. 

Teori og undervisningsopplegg

FRED & KONFLIKT

Munker på en kano

Her finner du opplegg og tips om tema som identitet, mangfold, flerkulturell kommunikasjon og globalt medborgerskap

Undervisningsopplegg og tips

KULTUR-FORSTÅELSE

protesterer

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. 

Undervisningsopplegg og tips

MENNESKE-RETTIGHETER

Deltakende øvelser og leker for å bli kjent eller for å varme opp til neste del av undervisningen. 

Leker og øvelser

OPPVARMINGS-ØVELSER

Fhsr - Logo.fw.png