top of page
Håndstabel av lykkelig gruppe
Oppvarmingøvelser

I boken Metodejam 1.0 finnes en rekke øvelser og leker m.m. utviklet av Folkehøgskoleforbundet i 2011-12. Her finner du også opplegg som passer i starten på folkehøgskoleåret. Her kan du laste ned Metodejam 1.0.

bottom of page