top of page
planet
Fred og konflikt

Her finner du øvelser og tips til undervisning om fred og konfliktløsning (konflikthåndtering, kommunikasjon, fredsarbeid). Materialet er utarbeidet av blant andre IU og Norges Fredslag gjennom prosjektet med "Den globale fredsskole". I Kurspermene til Den globale fredskolen finner du også teori. Klikk på pilen for å se hvert opplegg, som er sortert alfabetisk. Lenger nede på siden finner du tips fra folkehøgskolelærere om nettsider, filmer, foredragsholdere og steder å besøke m.m.

De undertryktes teater

Skape aktivt engasjement og få publikum til å delta som aktører. Utforske forholdet og samspillet mellom rollefigurene i den gitte situasjonen. Skape diskusjon omrking ulike handlingsalternativ i en gitt situasjon. Utforske hvordan ønske- eller idealbildet er, og hva som må forandres for å nå idealbildet.

Tid: 60-90 min.

Antall deltakere: 15+

Din opplevelse av konflikt

Reflektere over egne opplevelser og erfaringer fra å være i en kofliktfylt situasjon.

Tid: 60-90 min.

Antall deltakere: 6+.

Fire hjørner

Ta standpunkt til ulike myter eller påstander. Bli bevisst sin egen mening, og forstå andres meninger.

Tid: 15-30 min.

Antall deltakere: 10+.

Fredsnasjonen Norge

Se sammenhengen mellom egne erfaringer, kulturen vi er en del av og historiske hendelser og politisk organisering nasjonalt og internasjonalt. Drøfte hva som truer vår opplevelse av fred i Norge.

Tid: Forberedelse 1-2 timer, presentasjon/veggavis/tidslinje 3 timer.

Hva kan du gjøre for å skape fred?

Diskutere og argumentere for påstander Bevisstgjøring av egne holdninger

Tid: 1 time.

Antall deltakere: 10+.

Identitetssolen

Bli bevisst egen og andres identitet. Bli bevisst det vi har til felles med andre og det vi er ulike på. Fremme solidaritet og respekt.

Tid: 45-60 min.

Antall deltakere: 8+.

Jeg også!

Bli kjent med hverandre. Vise at vi alle er forskjellige men også like.

Tid: 20 min.

Antall: 12+.

Kongen og dronningen

Vise kompleksiteten i de fleste konfliktsituasjoner, og reflektere over hvordan metoden for konflikthåndtering påvirker utfallet.

Tid: 30 min.

Antall deltakere: 6+

Nedrustning

Øvelse 1: Å lære nedrustningsproblematikk når det gjelder tillit og kommunikasjon.

Tid: 30-60 min.

Antall deltakere: 10+. Øvelse 2: Å øve seg i å tenke kritisk når det gjelder sikkerhets- og opp/nedrustningsspørsmål.

Tid: 20-40 min.

Antall deltakere: 10+.

Rollespill: Demonstrasjon

Engasjerer en større gruppe i en demonstrasjon, og reflektere over hvilke konsekvenser det har å bli fratatt sine rettigheter. Tid: 60+ min.

Antall deltakere: 35+.

Rollespill:

Venninner i konflikt

Øve seg på å megle som en nøytral person mellom to personer. Kartlegge interesser, behov og følelser i en konfliktfylt situasjon.

Tid: 60 min.

Antall deltakere: 10+

Sjiraffspråket

Uttrykke fakta, følelser, behov og en konkret forespørsel i en konfliktsituasjon.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 10-30.

Ta et standpunkt!

Bli bevisst sin egen mening. Forstå andres meninger.

Tid: 15-30 min.

Antall deltakere: 6+

Utgangspunkt for dialog

Å forstå at det ikke er nok å finne riktig eller galt svar, men å forstå hverandre.

Tid: 10-15 min.

Antall deltakere: 6+

Tampa - et skuespill:

bokmål versjon

Et skuespill som tar utgangspunkt i dilemmaene rundt "Tampa-saken" i 2001. Manuset er utarbeidet på oppdrag av IU av Eli Hårklau ved Sunnfjord folkehøgskole skoleåret 2008/09

Demokrati-barometer

Enig/uenig øvelse om demokrati.

Tid: 15-20 min.

Antall deltakere: 10+

Diskriminering og rasisme

Bevisstgjøring om hva rasisme og diskriminering er. Bli mer bevisst rasisme og diskriminering i ditt eget liv. Øke forstålse og empati for dem som blir utsatt for rasisme og diskriminering.

Tid: 60 min.

Antall deltakere: 6+

Forumteater

Bevisstgjøre og bryte strukturerer for undertrykkelse og diskriminering.

Tid: 90-120 min.

Antall deltakere: 15+.

Gallerirunde

Brainstorming om et tema/problemstilling, innledning til et tema, skape diskusjon/refleksjon.

Tid: ca. 45 min.

Antall deltakere: 6+.

Hva er vold?

Få oversikt over forskjellen mellom negativ og positiv fred. Finne eksempler på kulturell, strukturell og direkte vold.

Tid: 30 min.

Antall deltakere: 6+.

Identitetsøvelse

Vise at vi er sammensatte personer og at vi er like/forskjellige alt ettersom hvilke kriterier man legger til grunn.

Tid: 15-30 min.

Antall deltakere: 8+.

Internasjonal våpenhandel

Lære mekanismene i verdens våpenhandel.

Tid: 60-80 min.

Antall deltakere: 10-30

Lik og ulik

Bli kjent med forskjellen mellom folk. Forstå at noe som er lett for deg er vanskelig for andre.

Tid: 15-30 min.

Antall deltakere: 12+.

Meg selv og de andre

Skape diskusjon og refleksjon over egen rolle i en urettferdig verden.

Tid: 1-3 timer.

Antall deltakere: ingen begrensning.

Rollespill: Folkehøgskole-elev i konflikt

Oppleve komplekse konflikter hvor de involverte partene står overfor interessekonflikter. Bruke verktøy for aktiv lytting og implementere flere verktøy for konflikthåndtering samtidig: aktiv lytting, forhandlinger og megling:

Tid: 3 timer.

Antall deltakere: 10+.

Posisjoner i en konflikt

Se hvordan vi oppfatter, tolker og forstår ulikt ut fra posisjonen vi befinner oss i. Finne forskjeller mellom det vi ser og det vi erfarer.

Tid: 10-15 min.

Antall deltakere: 6+

Skipsforlis

Finne ut hvordan man reagerer i kaos-situasjoner. Reflektere over hvilke behov man ser som grunnleggende.

Tid: 75 min+.

Antall deltakere: 16-30.

Sola og vinden

Forståelse for at ikkevold kan være mektigere enn vold, introduksjonsøvelse.

Tid: 15 min.

Antall deltakere: 10-50

Voldsbarometeret

Reflektere over ulike grader av vold, og hva som kjennetegner voldelige og ikkevoldelige handlinger.

Tid: 60 min.

Antall deltakere: 10+.

Tampa - eit skodespel:

nynorsk versjon

Eit skodespel som tek utgangspunkt i dilemmaene rundt "Tampa-saka" i 2001. Manuset er utarbeidd på oppdrag av IU av Eli Hårklau ved Sunnfjord folkehøgskule skuleåret 2008/09

Demokrati-diskusjon

Forslag til diskusjonstema om demokrati.

Tid: 20 +  min.

Antall deltakere: 6+.

Eurorail

Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, reflektere over om det er mulig å leve uten fordommer.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+

Fra posisjon til interesse

Bevisstgjøring av likeheter og forskjeller, og hvordan vi aktivt kan bruke vårt mangfold i møte med andre.

Tid: 10-15 min.

Antall deltakere: 6+.

Gandhis saltmarsj

Lære om Gandhis mest berømte aksjon og reflektere rundt mekanismene som gjør at ikkevold virker (nb. må ha filmen "Gandhi").

Tid. 75 min.

Antall deltakere: 12-30.

Hvem vil du bo sammen med?

Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, og reflektere over om det er mulig å leve uten fordommer.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Ikkevoldelig kommunikasjon

 Vite hva som er forskjellen på fakta og antagelser. Vite hva grunnleggende følelser og behov er og forskjellen på et krav og et ønske.

Tid: 2 timer - 2 dager.

Antall deltakere: 5-25 med en kursleder, med flere kursledere kan antallet økes.

Konflikt med flere sider

Se at en konflikt har sjelden bare to sider.

Tid: 20 min.

Antall deltakere: 6+

Kunsten å være kreativ

 Komme frem til kreative løsninger hvor alle partene vinner.

Tid: 20 min.

Antall deltakere: 12+.

Rollespill:

Basert på konflikttrappen

En demonstrasjon av hvor effektivt drama som metode kan levendegjøre en teoretisk modell som konflikttrappen, ved å gjøre teori om til erfaringer.

Tid: 1 - 1,5 time.

Antall deltakere: 2+

Rollespill: Innbrudd

Megle som en nøytral part i en konflikt hvor flere parter er tilstede. Kartlegge hovedpartene i en konflikt, og deres allierte. Se at partene kan ha ulike interesser, behov og følelser. Tid: 2 timer.

Antall deltakere: 16+-.

Samtalenivåer

Deltakerne skal få øvelse i å gjenkjenne de ulike nivåene av kommunkasjon som spiller sammen i overføringen av et budskap fra et individ til et annet.

Tid: 55-60 min.

Antall deltakere: 10+

Solens port

Spore til kreativitet i å finne alternativer til vold.

Tid: 30 min.

Antall deltakere: 10-30

Ta stilling - regler i krig

Lære om et nytt tema og skape diskusjon/refleksjon rundt hva som er tillatt og ikke tillatt i krig innenfor det juridiske aspektet av krig.

Tid: 30 min +.

Antall deltakere: 8+

Rollespill: Observatør-skjema

Skjema til bruk under de ulike rollespillene her på ressurssiden.

Tips fra folkehøgskolelærere:

Under finner du tips fra folkehøgskolelærere til ressurser i undervisning om tema relatert til bærekraftig utvikling. Disse er samlet inn på tidligere seminarer arrangert av IU.

Foredragsholdere

* Steinar Bryn: Leder av Nansen Dialog.

* Mads Gilbert og Erik Fosse: leger som bl.a. er kjent for sitt engasjement for solidaritetsarbeid i Palestina.

* Flyktninghjelpen

* Røde Kors

* FN-sambandet

* Einar Lunde: Sør-Afrika og andre afrikanske land (tidligere NRK-medarbeider).

 

Organisasjoner

* Røde Kors (rollespill: På flukt)

* FN-sambandet (FN-rollespill)

* Norges Fredsråd

* Norges Fredslag

* Nobels Fredssenter

* Nansen Fredssenter

 

Steder å besøke i Norge

* Nobels fredssenter (Oslo)

* PRIO (Oslo)

* Holacaust senteret (Oslo; Bygdøy)

* Asylmottak/transittmottak

 

Filmer/dokumentarer

* De Andre: norsk dokumentar fra 2012 av Margreth Olin: enslige mindreårige asylsøkere.

* The killing fields: britisk drama fra 1984: Røde Khemer og Kambodsja.

* Farvel Bafana: sør-afrikansk/fransk/tysk drama fra 2007: Forholdet mellom Nelson Mandela og James Gregory, hans overordnede og fangevokter på Robben Island. Basert på Gregorys egen bok "Goodbye Bafana: Nelson Mandela, My Prisoner, My Friend".

* Tsotsi: sør-afrikansk film fra 2005: Det tøffe livet i townshipen Soweto.

* Invictus: amerikansk film fra 2009: Mandelas frigjøring fra fengselet, hans innsettelse som president og hans forsøk på å bruke VM i rugby som en smeltedigel for å føre hans folk sammen, etter apartheids fall.

* Sitrontreet: israelsk drama fra 2008: Den palestinske enken Salma får den israelske forsvarsministeren til nabo, og må kjempe i retten mot ham for å beholde sitrontrærne sine.

* Et lite stykke Norge: norsk dokumentar av Erling Borgen (2008): Norges involvering i internasjonale konflikter.

* En amerikansk agent ber om tilgivelse: amerikansk dokumentar fra 2008: John Perkins var med i en hemmelig gruppe (National Security Agency) som på vegne av USAs regjering gjennomførte de mest skitne jobbene i Sør- og Mellom-Amerika. Militærkupp, arrangerte valg, politiske drap og forfalskede rapporter var en del av virkeligheten. Filmen viser hvilke mekanismer som har vært med på å styre vår moderne verden.

 

Nettsider:

* www.ted.com: Korte foredrag om alle mulige temaer (gratis).

* www.av-senteret.no: Proram fra NRK, TV2 og BBC for undervisning.

* www.mediastorm.com: filmer som tar for seg komplekse tema, humaniserer statistikker og inspirerer til handling om viktige tema.

* www.fn.no: FN-sambandet.

* www.globalis.no: FN-sambandets skole side.

* www.nobelpeacecenter.org: Nobels Fredssenter i Oslo.

* www.peace.no: Nansen Fredssenter

bottom of page