Kulturforståelse

Her finner du øvelser og tips og råd til undervisning om kulturforstålse (Identitet, mangfold, flerkulturell kommunikasjon og globalt medborgerskap). Noe av materialet er fra hefte nummer 2 av Den globale fredsskole, "Mangfold, identitet og globalt medborgerskap" som er utarbeidet av IU og Norges Fredslag. Klikk på pilen for å se hvert opplegg. Under oppleggene finner du også tips til nettsider, filmer, foredragsholdere og steder å besøke delt av folkehøgskolelærere.

Alphaville

Demonstrere "høy-kontekst" type kommunikasjon, og erfare hvordan manglende kulturell forståelse påvirker våre egne vurderinger av andre.

Tid: 60-90 min.

Antall deltakere: 6-25.

Caser: Kulturforståelse

 Tenke gjennom ulike dilemmaer knyttet til ulike kulturer. Forberedelse til studietur.

Tid: 1-2 skoletimer.

Antall deltakere: 3-5 per gruppe.

Gallerirunde

Brainstorming om et tema/problemstilling, innledning til et tema, skape diskusjon/refleksjon.

Tid: ca. 45 min.

Antall deltakere: 6+.

Identitetsøvelse

Vise at vi er sammensatte personer og at vi er like/forskjellige alt ettersom hvilke kriterier man legger til grunn.

Tid: 15-30 min.

Antall deltakere: 8+.

Onsdagsforum

Studieforberedelse: læreren deler erfaringer og elever får gruppeoppgaver om studiereisen.

Tid: 2t +.

Antall deltakere: 10 - 100.

Typisk norsk å..

Prøve å se på den norske kulturen med andre øyne. Hvordan blir nordmenn oppfattet av andre og hvordan er den typiske nordmann?

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Barnga -kortspill

Bevisstgjøring av ulike regler og normer i ulike kulturer, og gjenkjenne noen av strategiene vi bruker for å håndtere disse ulikehetene.

Tid: 60-90 min.

Antall deltakere: 15-60.

Eurorail

Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, reflektere over om det er mulig å leve uten fordommer.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Hvem vil du bo med?

Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, og reflektere over om det er mulig å leve uten fordommer.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Jeg også!

Bli kjent med hverandre. Vise at vi alle er forskjellige men også like.

Tid: 20 min.

Antall: 12+.

Scenari-forespeiling

Studieforbredelse: Ulike påstander om situasjoner som kan oppstå i andre kulturer, fire svaralternativer elevene må ta stilling til.

Tid: 10-15 min per påstand. Antall deltakere: 10 - 20.

Våre bilder av andre

Introduksjon til tema og diskusjon rundt tekst om Afrika. Tid: 1,5  time.

Antall deltakere: 10-30.

Behovsauksjon

Reflektere over hvilke behov og verdier som er viktige for deltakerene.

Tid: 60 min. 75 min med introduksjon av Max-Neef's grunnleggende behov.

Antall deltakere: 9+.

Foto på reise 

Lære om kultur og mennesker, skape grunnlag for refleksjon.

Tid: 3-6 timer.

Antall deltakere: 15-30.

Identitetssolen

Bli bevisst egen og andres identitet. Bli bevisst det vi har til felles med andre og det vi er ulike på. Fremme solidaritet og respekt.

Tid: 45-60 min.

Antall deltakere: 8+.

Kulturjam

Lære om et nytt tema, skape refleksjon og diskusjon:

Tid: 1-2 skoletimer.

Antall deltakere: 6+.

Ta et steg frem!

Identitet, gruppetilhørighet, ulike livssituasjoner.

Tid: 60 min.

Antall deltakere: 10-30.

Veikart

Bevisstgjøring av eget liv.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Tips fra folkehøgskolelærere:

Under finner du tips fra folkehøgskolelærere til ressurser i undervisning om tema relatert til bærekraftig utvikling. Disse er samlet inn på tidligere seminarer arrangert av IU.

Foredragsholdere

* Einar Lunde: Sør-Afrika og andre afrikanske land (tidligere NRK-medarbeider).

* Knut Lyngseth: Kulturforståelse og nordmenn i utlandet (Ambulerende sjømannsprest i landene i Vest-Afrika, Sentral-Afrika, Øst-Afrika og Sørlige Afrika).

* Fredrik Glad-Gjernes: KFUK/M, solidaritetsarbeid m.m. (Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global)

* Rune Eraker: Fotograf

* Fredskorpset Ung deltakere, f.eks. fra LAG, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors etc.

* Brita Phuthi: kulturforståelse, pedagogikk for de rike m.m. (internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet)

 

Organisasjoner

* Sjømannskirken

* Norske ambassader (ved studiebesøk)

* Fredskorpset

* Vennskap Nord/Sør

 

Steder å besøke i Norge

* Asylmottak/transittmottak

* Solidaritetshuset (Oslo)

 

Filmer/dokumentarer

* De Andre: norsk dokumentar (2012) av Margreth Olin om enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

* Blod, svette og luksus: britisk dokumentarserie (BBC): Følger britiske ungdommer som reiser rundt i verden for å lære om produksjonsforhold i land i Sør.

* Gudene må være gale: Sør-Afrikansk film fra 1981: Komunikasjonsproblemer og kulturforskjeller mellom en buskmann i Kahlakari ørkenen og sivilisasjonen utenfor.

 

Nettsider/bøker

* www.ted.com: Korte foredrag om alle mulige temaer (gratis).

* www.av-senteret.no: Proram fra NRK, TV2 og BBC for undervisning.

* www.mediastorm.com: filmer som tar for seg komplekse tema, humaniserer statistikker og inspirerer til handling om viktige tema.

* www.aljazeera.com: F.eks. serien "Surprising Europe" om afrikanere som kommer til Europa.

* Bok: Steder der vi bor: Jonas Bendiksen (2008): Bendiksen bringer oss tett på livet til slumbeboere. For å formidle hvordan de har det i slummen, har han fotografert deres hjem, og i boken kan man ved hjelp av utbrettsider – se alle fire vegger av rommene de bor i.

Fhsr - Logo.fw.png