top of page
Munker på en kano
Kulturforståelse

Her finner du øvelser og tips og råd til undervisning om kulturforstålse (Identitet, mangfold, flerkulturell kommunikasjon og globalt medborgerskap). Noe av materialet er fra hefte nummer 2 av Den globale fredsskole, "Mangfold, identitet og globalt medborgerskap" som er utarbeidet av IU og Norges Fredslag. Klikk på pilen for å se hvert opplegg. Under oppleggene finner du også tips til nettsider, filmer, foredragsholdere og steder å besøke delt av folkehøgskolelærere.

Alphaville

Demonstrere "høy-kontekst" type kommunikasjon, og erfare hvordan manglende kulturell forståelse påvirker våre egne vurderinger av andre.

Tid: 60-90 min.

Antall deltakere: 6-25.

Caser: Kulturforståelse

 Tenke gjennom ulike dilemmaer knyttet til ulike kulturer. Forberedelse til studietur.

Tid: 1-2 skoletimer.

Antall deltakere: 3-5 per gruppe.

Gallerirunde

Brainstorming om et tema/problemstilling, innledning til et tema, skape diskusjon/refleksjon.

Tid: ca. 45 min.

Antall deltakere: 6+.

Identitetsøvelse

Vise at vi er sammensatte personer og at vi er like/forskjellige alt ettersom hvilke kriterier man legger til grunn.

Tid: 15-30 min.

Antall deltakere: 8+.

Onsdagsforum

Studieforberedelse: læreren deler erfaringer og elever får gruppeoppgaver om studiereisen.

Tid: 2t +.

Antall deltakere: 10 - 100.

Typisk norsk å..

Prøve å se på den norske kulturen med andre øyne. Hvordan blir nordmenn oppfattet av andre og hvordan er den typiske nordmann?

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Barnga -kortspill

Bevisstgjøring av ulike regler og normer i ulike kulturer, og gjenkjenne noen av strategiene vi bruker for å håndtere disse ulikehetene.

Tid: 60-90 min.

Antall deltakere: 15-60.

Eurorail

Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, reflektere over om det er mulig å leve uten fordommer.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Hvem vil du bo med?

Gjøre deltakerne oppmerksomme på sine fordommer, og reflektere over om det er mulig å leve uten fordommer.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Jeg også!

Bli kjent med hverandre. Vise at vi alle er forskjellige men også like.

Tid: 20 min.

Antall: 12+.

Scenari-forespeiling

Studieforbredelse: Ulike påstander om situasjoner som kan oppstå i andre kulturer, fire svaralternativer elevene må ta stilling til.

Tid: 10-15 min per påstand. Antall deltakere: 10 - 20.

Våre bilder av andre

Introduksjon til tema og diskusjon rundt tekst om Afrika. Tid: 1,5  time.

Antall deltakere: 10-30.

Behovsauksjon

Reflektere over hvilke behov og verdier som er viktige for deltakerene.

Tid: 60 min. 75 min med introduksjon av Max-Neef's grunnleggende behov.

Antall deltakere: 9+.

Foto på reise 

Lære om kultur og mennesker, skape grunnlag for refleksjon.

Tid: 3-6 timer.

Antall deltakere: 15-30.

Identitetssolen

Bli bevisst egen og andres identitet. Bli bevisst det vi har til felles med andre og det vi er ulike på. Fremme solidaritet og respekt.

Tid: 45-60 min.

Antall deltakere: 8+.

Kulturjam

Lære om et nytt tema, skape refleksjon og diskusjon:

Tid: 1-2 skoletimer.

Antall deltakere: 6+.

Ta et steg frem!

Identitet, gruppetilhørighet, ulike livssituasjoner.

Tid: 60 min.

Antall deltakere: 10-30.

Veikart

Bevisstgjøring av eget liv.

Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 6+.

Tips fra folkehøgskolelærere:

Under finner du tips fra folkehøgskolelærere til ressurser i undervisning om tema relatert til bærekraftig utvikling. Disse er samlet inn på tidligere seminarer arrangert av IU.

Foredragsholdere

* Einar Lunde: Sør-Afrika og andre afrikanske land (tidligere NRK-medarbeider).

* Knut Lyngseth: Kulturforståelse og nordmenn i utlandet (Ambulerende sjømannsprest i landene i Vest-Afrika, Sentral-Afrika, Øst-Afrika og Sørlige Afrika).

* Fredrik Glad-Gjernes: KFUK/M, solidaritetsarbeid m.m. (Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global)

* Rune Eraker: Fotograf

* Fredskorpset Ung deltakere, f.eks. fra LAG, KFUK-KFUM Global, Kirkens Nødhjelp, Røde Kors etc.

* Brita Phuthi: kulturforståelse, pedagogikk for de rike m.m. (internasjonal sekretær i Folkehøgskolerådet)

 

Organisasjoner

* Sjømannskirken

* Norske ambassader (ved studiebesøk)

* Fredskorpset

* Vennskap Nord/Sør

 

Steder å besøke i Norge

* Asylmottak/transittmottak

* Solidaritetshuset (Oslo)

 

Filmer/dokumentarer

* De Andre: norsk dokumentar (2012) av Margreth Olin om enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

* Blod, svette og luksus: britisk dokumentarserie (BBC): Følger britiske ungdommer som reiser rundt i verden for å lære om produksjonsforhold i land i Sør.

* Gudene må være gale: Sør-Afrikansk film fra 1981: Komunikasjonsproblemer og kulturforskjeller mellom en buskmann i Kahlakari ørkenen og sivilisasjonen utenfor.

 

Nettsider/bøker

* www.ted.com: Korte foredrag om alle mulige temaer (gratis).

* www.av-senteret.no: Proram fra NRK, TV2 og BBC for undervisning.

* www.mediastorm.com: filmer som tar for seg komplekse tema, humaniserer statistikker og inspirerer til handling om viktige tema.

* www.aljazeera.com: F.eks. serien "Surprising Europe" om afrikanere som kommer til Europa.

* Bok: Steder der vi bor: Jonas Bendiksen (2008): Bendiksen bringer oss tett på livet til slumbeboere. For å formidle hvordan de har det i slummen, har han fotografert deres hjem, og i boken kan man ved hjelp av utbrettsider – se alle fire vegger av rommene de bor i.

bottom of page