top of page
frukt Pie
Fattig og rik

Litt under 800 millioner mennesker lever på under 1,9 US dollar om dagen. Samtidig eier de 26 rikeste personene like mye som den fattigste halvparten av verdens befolkning. Urettferdighet er skapt av mennesker og det betyr at vi også kan fjerne den. Her finner du opplegg delt av folkehøgskolelærere og andre. Klikk på pilen for å se hvert opplegg. Lenger nede på siden finner du tips fra folkehøgskolelærere om nettsider, filmer, foredragsholdere og steder å besøke m.m.

Banantrikset

Lære om skjevfordeling av inntekter fra handelsvarer fra utviklingsland, med banan som eksempel. Mini rollespill/illustrasjon utviklet av Changemaker. Informasjon om Fairtrade/rettferdig handel.

Tid: 30-60 min.

Antall deltakere: 10 - 100.  

Handelsspillet

Spill utviklet av Changemaker for å hjelpe spillerne til å forstå noe av hvordan handel påvirker utviklingen i et land.

Tid: 90 min.

Antall deltakere: 20-70. 

Stollek om skjev fordeling

Kunnskap om skjev ressursfordeling og refleksjon omkring skillet mellom fattige og rike.

Tid: 20 min.

Antall deltakere: 12-20 til stolleken, andre kan observere.

Fattiguke

Føle på kroppen hvordan mange av verdens befolkning lever, og se hvilken overflod vi har.

Tid: 5 dager (man-fre).

Antall deltakere: Ubegrenset.

Lavforbruksuke

Bevisstgjøre oss selv og andre om vårt høye forbruk i hverdagen, og sammenhengen mellom miljø, klima, forbruk, vår riksom og andres fattigdom. Tid: 1 uke.

Antall deltakere: Ubegrenset.

Ta et standpunkt

Få ny kunnskap om forbruk, miljø, levemåte, og skape refeksjon/diskusjon om påstander om disse temaene. Tid: 30-45 min.

Antall deltakere: 10+.

Gallerirunde

Brainstorming om et tema/problemstilling, innledning til et tema, skape diskusjon/refleksjon.

Tid: ca. 45 min.

Antall deltakere: 6+.

Skal vi handle?

Målet med "Skal vi handle?" er å få ungdom (og voksne!) til å bli bevisst den måten vi bruker ressursene og pengene våre på, samt stille kritiske spørsmål ved vår livsførsel. Dette er ikke ment som en moraliserende pekefinger, men skal stimulere til debatt, og - i beste fall - føre til en holdnings- og handlingsendring. Klikk på pilen for å laste ned manus.

Utfordringer i norsk bistand

Lære om bistand, stimulere kreative tenkning for å løse sosiale problemer og å skape diskusjon/refleksjon.

Tid: 5 skoletimer.

Antall deltakere: 10-30

Tips fra folkehøgskolelærere:

Under finner du tips fra folkehøgskolelærere til ressurser i undervisning om tema relatert til bærekraftig utvikling. Disse er samlet inn på tidligere seminarer arrangert av IU.

Foredragsholdere

* Fredskorpset Ung deltakere: Fra f.eks. LAG, KFUK-KFUM Global, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp.

* Changemaker.

* FN-sambandet.

* Fredrik Glad-Gjernes: KFUK/M, solidaritetsarbeid m.m. (Utenlandssjef i KFUK-KFUM Global)

Steder å besøke i Norge

* Utviklingshuset (Oslo)

* FN-sambandet (Oslo, Bergen, Trondheim..)

* Solidaritetshuset (Oslo)

* NUPI (Oslo)

* Fattighuset (Oslo)

* Verdighetssenteret (Bergen)

* Gatestiftelser (Bergen: Megafon, Oslo: =Oslo)

* Chr. Michelsens Institutt (Bergen)

 

Filmer/dokumentarer

* Den gode viljen: norsk dokumentarserie (NRK 2012) om bistand og utvikling.

* The coropration: canadisk dokumentar om selskaper og makt.

* Black Gold: amerikansk dokumentar (2006) om kaffeindustrien og rettferdig handel (kan bestilles gjennom Fairtrade Norge).

* Blod, svette og luksus: britisk dokumentarserie (BBC): Følger britiske ungdommer som reiser rundt i verden for å lære om produksjonsforhold i land i Sør.

* Gudene må være gale: sør-afrikansk film fra 1981: Komunikasjonsproblemer og kulturforskjeller mellom en buskmann i Kahlakari ørkenen og sivilisasjonen utenfor.

 

Nettsider/bøker

* www.ted.com: Korte foredrag om alle mulige temaer (gratis).

* www.av-senteret.no: Proram fra NRK, TV2 og BBC for undervisning.

* www.mediastorm.com: filmer som tar for seg komplekse tema, humaniserer statistikker og inspirerer til handling om viktige tema.

* www.nrk.no: Den gode viljen (2012); dokumentarserie.

* www.utvikling.no: Utviklingshuset i Oslo.

* www.fn.no: FN-sambandet.

* www.globalis.no: FN-sambandets skole side.

* www.dr.dk: Hvorfor fattigdom?

* www.bbc.co.uk: Panorama: Addicted to Aid.

* Bok: Steder der vi bor: Jonas Bendiksen (2008): Bendiksen bringer oss tett på livet til slumbeboere. For å formidle hvordan de har det i slummen, har han fotografert deres hjem, og i boken kan man ved hjelp av utbrettsider – se alle fire vegger av rommene de bor i.

* Bok: Dead Aid: Dambisa Moyo (2009): Hvorfor bistand ikke fungerer og hvordan det finnes en bedre vei for Afrika.

* Bok: Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty: Daron Acemoglu og James A. Robinson (2012): Økonomisk utvikling og historie og hvorfor nasjoner utvikles ulikt.

* Bok: Våpen, pest og stål: Jared Mason Diamond (1997, norsk oversettelse 2011): Menneskenes historie og utvikling gjennom 13 000 år.

bottom of page