top of page
FNs bærekraftsmål.jpg
Bærekraftig utvikling

FNs bærekraftsmål 4.7 handler om utdanning for bærekraftig utvikling. Her finner du bl.a. opplegg som er prøvd ut gjennom prosjektet "Aksjonsforskning og bærekraft -folkehøgskolen for framtiden", et samarbeidsprosjekt mellom Folkehøgskolene og Framtiden i våre hender fra 2014-2017. Klikk på pilen for å se hvert opplegg. Lenger nede på siden finner du tips fra folkehøgskolelærere om nettsider, filmer, foredragsholdere og steder å besøke m.m.

Aksjonsforskning og bærekraft

Ressurshefte utviklet av prosjektgruppa for prosjektet "Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden"

Dilemma uke

Opplegg delt av Hurdal Verk folkehøgskole

Klimaforhandling

Rollespill delt av Fana folkehøgskole

Skolepant

Opplegg delt av Skjeberg folkehøyskole

Bærekraftig mat

Opplegg delt av Agder folkehøgskole

Fire hjørner

Opplegg delt av Fredly folkehøgskole

Plastbærere

Opplegg delt av Folkehøgskolen Sørlandet

Bønder i byen

Opplegg delt av Grenland folkehøgskole

Kjøttfri dag

Opplegg delt av Solborg folkehøgskole

Redesign valgfag

Opplegg delt av Agder folkehøgskole

Tips fra folkehøgskolelærere:

Under finner du tips fra folkehøgskolelærere til ressurser i undervisning om tema relatert til bærekraftig utvikling. Disse er samlet inn på tidligere seminarer arrangert av IU.

Nettsider/filmer/bøker:

Framtiden i våre hender

Grønt Flagg

Fairtrade Norge

Bærekraftige liv på Landås

Miljøfyrtårn

TV-serien Økolandsbyen Hurdal (NRK)

Aftenposten bærekraft-tv

Transition Towns Network - omstillingsbyer

Plastic paradise

Midway Island 

No Impact Man 

The Story of Stuff

Majobo 

Retursamarbeidet LOOP

The Loop - dokumentarfilm med bl.a. Arne Næss

Planteklubben for grønnsaker 

saltoyouth.net (nettsted - toolbox)

350.org

"Den unødvendige sulten" 

"Mat er makt"  av Kåre Bilden

"Hjelp" (bok)

 

Foredragsholdere:

Carl Lundberg (øko-turisme)

Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon)

Spire (Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon)

Irina Lee (boken Shoppingfri)

Simen Torp (Hurdal Økolandsby)

Rollespillet ToughRoad (KFUK-KFUM Global)

FIAN Norge

Framtiden i våre hender

Regnskogfondet

Rollespillet På flukt (Røde Kors)

KM Global - Stop Poverty kampanje

Handelsspillet (rollespill) - Changemaker

Thomas Hylland-Eriksen (sosialantropolog)

Besøkssteder:

FN-sambandet

Regnskogfondet

Røde Kors

Sagene matsenter - Geitmyra

bottom of page