top of page
Oversikt over medlemmer i IU
Om Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen

Internasjonalt utvalg for folkehøgskolen (IU) er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet. IU arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til en mer bærekraftig utvikling og rettferdig verden ved å danne bevisste og aktive globale medborgere. En global medborger er, gjennom kunnskap og holdninger, bevisst det globale fellesskapet, og handler ut fra forståelse for gjensidig avhengighet i verden, likestilling mellom mennesker og delt ansvar for å løse globale utfordringer. 
 

Internasjonalt utvalg har som ansvar:

• Å skape ulike forum og stimulere til debatt om relevante tema knyttet til demokrati, medborgerskap, bærekraftig utvikling og internasjonale engasjement. 
• Etter oppdrag fra Folkehøgskolerådet - utrede om særskilte saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde.

IU har fire medlemmer som er oppnevnt av Folkehøgskoleforbundet og Norges Kristelege Folkehøgskolelag.
 

image.png
Kontaktinformasjon:

Folkehøgskolerådet

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen

Brugata 19, Oslo

Postadresse: Postboks 9140 Grønland, 0133 Oslo

Telefon: 22 47 43 00

E-post: fhsr@folkehogskole.no

bottom of page