top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Offentlig anskaffelse
Omregningstabell, kortkurs
Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom frem til fylte 21 år med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. Det er personens gjeldende fylke og kommune som står for tjenesten. 

Finn kontaktinformasjon til ditt fylke/kommune her eller her.

Oppholdspenger
Opptakskriterier
Organ for behandling av disiplinærsaker

Lov om folkehøyskoler § 5: Organ for behandling av disiplinærsaker. Klageadgang

bottom of page