top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Offentlig anskaffelse
Omregningstabell, kortkurs
Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom frem til fylte 21 år med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. Det er personens gjeldende fylke og kommune som står for tjenesten. 

Finn kontaktinformasjon til ditt fylke/kommune her eller her.

Oppholdspenger

Folkehøgskoleråd-rundskriv 16/22: Oppholdspenger skoleåret 2023/24

Folkehøgskoleråd-rundskriv 18/21: Oppholdspenger skoleåret 2022/23

Opptakskriterier
Organ for behandling av disiplinærsaker

Lov om folkehøyskoler § 5: Organ for behandling av disiplinærsaker. Klageadgang

bottom of page