Folkehøgskolen fra A til Å
Offentlig anskaffelse
Omregningstabell, kortkurs
Oppfølgingstjenesten (OT)

kommer

Oppholdspenger

Folkehøgskoleråd-rundskriv 18/21: Oppholdspenger skoleåret 2022/23

Opptakskriterier
Organ for behandling av disiplinærsaker

Lov om folkehøyskoler § 5: Organ for behandling av disiplinærsaker. Klageadgang

Organisasjonsform for folkehøgskoler

kommer