top of page
Lokale forhandlinger

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022

Lover/forskrifter

Lover / forskrifter 

Rundskriv fra departementene/Utdanningsdirektoratet

Lånekassen og lån

Lånekassen: Lån og stipend for folkehøgskole

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Elever på halvårskurs eller kortere kurs får også utdanningsstøtte for de månedene kursene varer.
Hvis du skal ta et kortere kurs på fulltid, får du vanlig basislån for de månedene kurset varer. Skal du ta et kurs på deltid, blir basislånet redusert tilsvarende deltidsprosenten din. Dermed blir stipendet også redusert.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 9/23: Ukrainske elevers rett til lån og stipend fra Lånekassen
Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17
Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

Lånekassen: Flyktningstipend

Læringsprogram (dokumentasjon av)

Lov om folkehøyskoler § 2 i: Vilkår for tilskudd

Lønnsplassering

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022

Lønnsutvikling/
lønnsutgifter
bottom of page