top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Langkurs

Lov om folkehøyskoler § 2 og § 4: Definisjoner; Kursordninger

Leasing
Lokale forhandlinger

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022

Lover/forskrifter

Lover / forskrifter 

Rundskriv fra departementene/Utdanningsdirektoratet

Lånekassen og lån

Lånekassen: Lån og stipend for folkehøgskole

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Elever på halvårskurs eller kortere kurs kan også få utdanningsstøtte for de månedene kursene varer.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 9/23: Ukrainske elevers rett til lån og stipend fra Lånekassen
Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17
Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

Lånekassen: Flyktningstipend

Læringsprogram (dokumentasjon av)

Lov om folkehøyskoler § 2 i: Vilkår for tilskudd

Lønnsplassering

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022

Lønnsutvikling/
lønnsutgifter
bottom of page