top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Langkurs
Lokale forhandlinger

Lov om folkehøyskoler § 2 og § 4: Definisjoner; Kursordninger

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022

Lover/forskrifter

Lover / forskrifter 

Rundskriv fra departementene/Utdanningsdirektoratet

Lån

Lånekassen: Lån og stipend for folkehøgskole

Et folkehøgskoleår er godkjent for fullt lån og stipend og skal ikke ha avkortning selv om skoleslutt er i mai. Lånekassen skal se bort fra den generelle regelen om sluttdato i juni.

Etter hvert skoleår skal skolen rapportere inn til lånekassen.

Elever på halvårskurs eller kortere kurs kan også få utdanningsstøtte for de månedene kursene varer.
 

Folkehøgskoleråd-rundskriv 10/17Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever

Læringsprogram (dokumentasjon av)

Lov om folkehøyskoler § 2 i: Vilkår for tilskudd

Lønnsplassering

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022

Lønnsutvikling/
lønnsutgifter

Folkehøgskoleråd-rundskriv 7/22: Stillinger og lønn i folkehøgskolen

Folkehøgskoleråd-rundskriv 4/21: Stillinger og lønn i folkehøgskolen

bottom of page