Folkehøgskolen fra A til Å
Vedlikehold

Folkehøgskoleråd-rundskriv 11/22: Husleietilskudd - retningslinjer

Verdigrunnlag og målsetting
Vikar for tillitsvalgt

Folkehøgskoleråd-rundskriv 20/21: Refusjon av utgifter til vikar for tillitsvalgt

Vitnemål

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om vitnemål, fravær, tilleggspoeng m.m.

Utdanningsdirektoratet: Duplikat av vitnemål