top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Diettbehov

Folkehøgskoleråd-rundskriv 7/18: Dekking av ekstrautgifter til mat

Disiplinærråd

Lov om folkehøyskolelover § 5: Organ for behandling av disiplinærsaker. Klageadgang

Disiplinærsaker - 
utvisning/bortvisning
Dobbelttellende elever

Folkehøgskoleråd-rundskriv 7/23: Dobbelttellende elever - Dokumentasjonskrav


Rundskriv F-015-06
: Presisering av dokumentasjonskrav for folkehøyskolene

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 8: Elever som teller dobbelt ved beregning av tilskudd
 

Folkehøgskoleråd-rundskriv 12/19: Dobbelttellende elever

Folkehøgskoleråd-rundskriv 9/21: Dobbelttellende elever - dokumentasjonskrav

Dokumentasjon

Lov om folkehøyskoler § 2: Vilkår for tilskudd

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 12: Folkehøyskolens kontroll

Dokumentasjonskrav

Folkehøgskoleråd-rundskriv 7/23: Dobbelttellende elever - Dokumentasjonskrav

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 8: Elever som teller dobbelt ved beregning av tilskudd

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om dokumentasjonskrav, rapportering og frister

Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentasjonskrav for folkehøyskolene

Driftstilskudd

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/21: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd 2022

Utdanningsdirektoratet: Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler 

bottom of page