top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Helseordning for elevene

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-1

Brev fra Utdanningsdirektoratet om helse- og omsorgstjenester for folkehøgskoleelever

Flere skoler har avtale med kommunen/legesenter/lege/helsesøster for sine elever.

For utenlandske elever, se Helsenorge sin nettside.

HMS
Hovedavtalen

KS: Hovedavtalen

Virke: Hovedavtalen

Hovedtariffavtalen
Husleiegrunnlaget
Husleietilskudd
bottom of page