Folkehøgskolen fra A til Å
Eiendomsskatt

Kommer

Eierform for folkehøgskoler

Kommer

Elev med redusert funksjonsevne

Forskrift til lov om folkehøyskoler §2c: Definisjoner

Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentasjonskrav for folkehøyskolene

Elevavhengig tilskudd

Forskrift til lov om folkehøyskoler §9: Tilskuddsmodell

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/21: Folkehøgskolerådets utregning av tilskudd 2022

Elevinnbetaling

Folkehøgskoleråd-rundskriv 8/15: Resultat av undersøkelse om organisering av elevinnbetaling.

Elevkontrakt
Elevråd

Lov om folkehøyskolelover § 2 g: Vilkår for tilskudd

Elevstipendiater

Folkehøgskoleråd-rundskriv 6/21: Elevstipendiater

Folkehøgskoleråd-rundskriv 12/22: Elevstipendiat i folkehøgskolen - et lærerikt og nyttig år

Elevstipendiatene - et pedagogisk grunnarbeid  (Abelsen, 2010). Et grunnlagsdokument.

Elevsøknad (åpen for alle)

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 3: Kunngjøring av kurs

Elevtall
Energimerking