top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Eiendomsskatt
Elev med redusert funksjonsevne

Kommer

Forskrift til lov om folkehøyskoler §2c: Definisjoner

Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentasjonskrav for folkehøyskolene

Elevavhengig tilskudd
Elevinnbetaling
Elevkontrakt
Elevråd
Elevstipendiater
Elevsøknad (åpen for alle)
Elevtall
Energimerking
Enova

Folkehøgskoleråd-rundskriv 8/15: Resultat av undersøkelse om organisering av elevinnbetaling.

Lov om folkehøyskolelover § 2 g: Vilkår for tilskudd

Folkehøgskoleråd-rundskriv 6/21: Elevstipendiater

Folkehøgskoleråd-rundskriv 12/22: Elevstipendiat i folkehøgskolen - et lærerikt og nyttig år

Elevstipendiatene - et pedagogisk grunnarbeid  (Abelsen, 2010). Et grunnlagsdokument.

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 3: Kunngjøring av kurs

Folkehøgskoleråd-rundskriv 19/22: Relevante støtteordninger hos Enova

bottom of page