top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Maksimalt elevtall
Medarbeidersamtale

Medarbeidersamtale er ikke pålagt ved lov og/eller forskrifter.

Mentorordningen i folkehøgskolen

Folkehøgskolerådets innspill til statsbudsjett for 2022 (Mentorordning 2.0)

Informasjonsark om folkehøgskolenes mentorordning 2016-2018

Folkehøgskolerådet: Prosjektrapport for pilotprosjekt om mentorordning 2016-2018

USN: Evaluering av folkehøgskolenes mentorordning, et pilotprosjekt 2016-17

USN: Evaluering av folkehøgskolens mentorordning: Rapport 2, 2017-2018

Merverdiavgift

Lov om merverdiavgift

Folkehøgskoleråd-rundskriv 19/21MVA ved nybygg og oppdatering av bygg

Folkehøgskoleråd-rundskriv 5/14Merverdiavgift - forholdsmessig fradrag

Folkehøgskoleråd-rundskriv 24/12: Merverdiavgift 

Skattedirektoratet: Merverdiavgiftsloven § 3-5 – Unntaket for undervisning og servering ved folkehøyskoler

Miljø

Internkontrollforskriften § 4 og § 5Plikt til internkontroll; Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

Arbeidsmiljøloven kap. 2: Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Minnefondet

Minnefondet 1970 - 2010 - rapport (2012). Fondet ble avviklet i 2010.

Minstelønnstabell

Virke: Landsoverenskomst for utdanning 2020 - 2022 (kap. 3 og 4)

KS: Hovedtariffavtalen 2020-2022 (kap. 4 og 5)

MPLC-avtale
Målsetting
bottom of page