top of page

Innspill til høring om statsbudsjettet for 2022

Folkehøgskolerådet deltok i går i Utdannings- og forskningskomiteens høring om statsbudsjett for 2022.


Her brukte Folkehøgskolerådet sine tre minutter på å si litt om folkehøgskolene og i hovedsak ta opp den manglende balansen mellom tilskudd til elevplasser i nye folkehøgskoler og eksisterende folkehøgskoler. Folkehøgskolerådet etterlyste også midler til forskning og mulighet for folkehøgskolelærere til å kunne ta del i stipendordnigen for lærere.


Les hele høringspinnspillet her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horingsinnspill/?dnid=19409&h=10004444


Se innspillet fremlagt av Anne Tingelstad Wøien, daglig leder av Folkehøgskolerådet:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/Hoeringssal2/10/26/Hoeringssal2-20211026-122923.mp4&msid=3867&dateid=10004722
Se også Folkehøgskolerådets innspill til statsbudsjettet for 2022 fra i vår, her.
bottom of page