top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Klage

Lov om folkehøyskoler § 5: Organ for behandling av disiplinærsaker. Klageadgang

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker: Kap.  IV, V og VI

Klimaregnskap
Kompetanse

Lov om folkehøyskoler § 2i: Vilkår for tilskudd - realkompetanse

Kontoplan
Kontroll/offentlig tilsyn

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 12 og § 13: Folkehøyskolens kontroll; Departementets og Riksrevisjonens kontroll.

Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentasjonskrav for folkehøyskolene

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler

Utdanningsdirektoratet: Tavla - for folkehøgskoler

Kopinoravtalen
Kortere kurs

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 4: Kursordninger

Rundskriv F-015-06: Presisering av dokumentasjonskrav for folkehøyskolene

Omregningstabell kortkurs for folkehøgskoler, Excel-fil (Lastes ned i Nedlastninger som Excel-fil)
Omregningstabell kortkurs (PDF-versjon)

Lovendringer - kortkurs:

Folkehøgskoleråd-rundskriv 16/21: Nytt om kortkurs

Folkehøgskoleråd-rundskriv 11/18: Kortkurs

Kost og losji
Kriseplan
Kristen folkehøgskole
Kursordninger; lange og korte
Kvalifikasjonskrav

Forskrift til  lov om folkehøyskoler § 15: Kvalifikasjonskrav til undervisningspersonalet

Lov om folkehøyskoler § 6: Politiattest og forbud mot ansettelse

Kvalitetsutvikling/-sikring
bottom of page