Folkehøgskolen fra A til Å
Narkotika

Folkehøgskoleråd-rundskriv 5/22: Rustesting av elever i folkehøgskole (brev fra Kunnskapsdepartementet)

NAV
NAV - klage ekstraressurs

Eksempel på klage på Nav-vedtak for folkehøgskoleelev

Navi

WisWeb Navi er et administrativt dataprogram for folkehøgskolene.

Det er utviklet og driftes av Wis, og alle spørsmål om bruk kan stilles til Wis.

Navi sentralbase (navisb)

Navi Sentralbase inneholder data om virksomheten ved alle landets folkehøgskoler.
Sentalbasen er laget for å gjøre arbeidet med innsamling og bruk av folkehøgskoledata enklere og bedre for alle parter.

 

Sentralbasen eies av Utdanningsdirektoratet. Den er utviklet og driftes av Wis.

Alle spørsmål kan stilles til Wis, tlf 72450190.

Nedskrivning av husleietilskuddet

Folkehøgskoleråd-rundskriv 11/22: Husleietilskudd - retningslinjer

Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR)

Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) jobber for å styrke og bidra til samarbeid mellom de nordiske folkehøgskolene, og samtidig bidra til å skape best mulige vilkår for folkehøgskolenes utvikling i Norden.

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)
NORWACO
NOU om folkehøgskolene

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) er en fagforening og idéorganisasjon for nåværende og tidligere tilsette i folkehøgskolen.

kommer

Norges offentlige utredninger (NOU) er statlige rapporter.

Regjeringsoppnevnt Folkehøgskoleutvalg 1. juni 2021. NOU leveres 1. oktober 2022.

 

NOU 2001: 16  Frihet til mangfold — Om folkehøgskolens rammevilkår

Nye folkehøgskoler

Utdanningsdirektoratet: Søknad om opprettelse av folkehøgskole (frist 1. april)

Lov om folkehøyskoler § 1 og § 2: Formål; Vilkår for tilskudd