top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Narkotika

Folkehøgskoleråd-rundskriv 5/22: Rustesting av elever i folkehøgskole (brev fra Kunnskapsdepartementet)

NAV
Navi

WisWeb Navi er et administrativt dataprogram for folkehøgskolene.

Det er utviklet og driftes av Wis, og alle spørsmål om bruk kan stilles til Wis.

Navi Sentralbase (navisb) inneholder data om virksomheten ved alle landets folkehøgskoler.
Sentalbasen er laget for å gjøre arbeidet med innsamling og bruk av folkehøgskoledata enklere og bedre for alle parter.

 

Sentralbasen eies av Utdanningsdirektoratet. Den er utviklet og driftes av Wis.

Alle spørsmål kan stilles til Wis, tlf 72450190.

Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR)

Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) jobber for å styrke og bidra til samarbeid mellom de nordiske folkehøgskolene, og samtidig bidra til å skape best mulige vilkår for folkehøgskolenes utvikling i Norden.

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) er en fagforening og idéorganisasjon for nåværende og tidligere tilsette i folkehøgskolen.

NORWACO

kommer

NOU om folkehøgskolene

Norges offentlige utredninger (NOU) er statlige rapporter.
NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene

Regjeringsoppnevnt Folkehøgskoleutvalg 1. juni 2021. NOU levert 31. oktober 2022.

NOU 2001: 16  Frihet til mangfold — Om folkehøgskolens rammevilkår

Nye folkehøgskoler

Utdanningsdirektoratet: Søknad om opprettelse av folkehøgskole (frist 1. april)

Lov om folkehøyskoler § 1 og § 2: Formål; Vilkår for tilskudd

bottom of page