top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Rapportering av elevtall

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 7: Rapportering av elevtall

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om dokumentasjonskrav, rapportering og frister

Navi Sentralbase: Data om skolen, søkere, elever på kortkurs, langkurs og fag.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 2/24: Folkehøgskolene - diverse frister i 2024

Se også "Dobbelttellende elever" under "D".

Realkompetanse
Regnskap
Reisegarantifondet
Rektormøte
Retningslinjer for tilskudd

Lov om folkehøyskoler § 4: Tilskuddsmodell

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler (ordinært tilskudd, særtilskudd og tilskudd til nordisk folkehøgskole)

Utdanningsdirektoratet: Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge

Rettighetsavgifter-tekst, lyd, bilde
Revisjon
Risikovurdering


 
ROS-veileder
Rundskriv
Rustesting

Beredskapsrådet:  Ny (2022) veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for kunnskapssektoren.

Se også "Beredskap/sikkerhet" og "Sikkerhet/beredskap". 
 

Fra Departementet/Utdanningsdirektoratet:

Fra Folkehøgskoleorganisasjonene:

 

Utdanningsdirektoratet: Rustesting av elever

Folkehøgskoleråd-rundskriv 5/22: Rustesting av elever i folkehøgskolen (brev fra kunnskapsdepartementet)

Rørsla / Idégrunnlaget
bottom of page