Folkehøgskolen fra A til Å
Rapport Navi sentralbase

Navi Sentralbase: Data om skolen, søkere, elever på kortkurs, langkurs og fag.

Rapportering av elevtall

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 7: Rapportering av elevtall

Utdanningsdirektoratet: Tavla - tilskudd

Utdanningsdirektoratet: Informasjon om dokumentasjonskrav, rapportering og frister

Folkehøgskoleråd-rundskriv 4/22: Diverse frister i 2022

Realkompetanse
Reisegarantifondet
Reisestipend FHSR

Folkehøgskolerådet: Fondet for folkehøgskolen

Rektormøte

Årlig konferanse for alle folkehøgskolerektorene, arrangert av Folkehøgskolerådet.

Folkehøgskoleråd-rundskriv 6/22: Invitasjon og påmelding til Rektormøtet 2022

Retningslinjer for tilskudd

Lov om folkehøyskoler § 4: Tilskuddsmodell

Forskrift til lov om folkehøyskoler § 9: Tilskuddsmodell

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler (ordinært tilskudd, særtilskudd og tilskudd til nordisk folkehøgskole)

Utdanningsdirektoratet: Ordinært driftstilskudd til folkehøgskoler i Norge

Rettighetsavgifter-tekst, lyd, bilde

Kommer

Revisjon
Revisjonsberetning

Utdanningsdirektoratet: Tavla  - tilskudd

Risikovurdering


 
ROS-veileder

Beredskapsrådet:  Ny (2022) veileder i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for kunnskapssektoren.

Rundskriv

Fra Departementet/Utdanningsdirektoratet:

Fra Folkehøgskoleorganisasjonene:

 

Rustesting

Utdanningsdirektoratet: Rustesting av elever

Folkehøgskoleråd-rundskriv 5/22: Rustesting av elever i folkehøgskolen (brev fra kunnskapsdepartementet)

Rørsla / Idégrunnlaget