top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Ukrainske elever/flyktninger
Ulykker - håndtering

Se "Sikkerhetsrutiner"

Skolene bør utarbeide egne prosedyrer for håndtering av ulykker i sine internkontrollsystemer

Ulykker - Nav rapportskjema
Undervisning

Virke: Særavtale for undervisning (NY 2023)
Virke
: Særavtale for undervisning

KS: Særavtale for undervisning

Universell utforming av læringsmiljøet
Urinprøve

Utdanningsdirektoratet: Rustesting av elever

Folkehøgskoleråd-rundskriv 5/22: Rustesting av elever i folkehøgskolen (brev fra kunnskapsdepartementet)

Utdanningsdirektoratet 

Utdanningsdirektoratet: Tilskudd for folkehøgskoler 

Utenlandske elever

Søke om oppholdstillatelse for borgere innenfor EU/EØS:

Kunnskapsdepartementet (KD): Svar på henvendelse om opphold for elever på FHS, EØS-borger (2023)

Søke om oppholdstillatelse for borgere utenfor EU/EØS:

Utlendingsdirektoratet (UDI): Studietillatelse for folkehøgskole (velg land)

Folkehøgskoleråd-rundskriv 18/23: Garantibeløp fra elever utenfor EU/EØS-området

Se også "Garantibeløp" under "G". 

Registrering/melde flytting til Norge:

Utlendingsdirektoratet (UDI): Student som er EU/EØS-borger (velg land)

Skatteetaten: Melde flytting til Norge (skjema)

Helse: 

Helse Norge: Studenter fra land utenfor EU/EØS eller Sveits som studerer i Norge

Helse Norge: Studenter fra EU/EØS-land eller Sveits som studerer i Norge

Antallsbegrensning: 

Forskrift til folkehøyskoleloven §5 og §5a: Maksimumsprosent (10%) for utenlandske elever

Utleie - mva.
Utvisning/bortvisning
bottom of page