Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

- Reduksjon av klimagassutslipp 

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

Ressursside for målet om å redusere klimagassutslipp i folkehøgskolen

  • For å måle klimagasstuslipp i folkehøgskolen for 2019 har Folkehøgskolerådet inngått samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn om å bruke en tilpasset versjon av klimaregnskapsskjemaet som brukes av Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Vestlandsforsking fikk oppdraget med å utvikle tilleggsspørsmålene, og hvilke omregningsfaktorer som brukes og begrunnelsen for dette. Grunnlagsnotatet fra Vestlandsforsking kan leses her. 

  • Det er viktig å presisere at folkehøgskolene ikke er i en prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert når man fyller ut det tilpassede klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene. Skoler som eventuelt ønsker å bli sertifisert må kontakte Stiftelsen Miljøfyrtårn direkte.

  • Frist for innlevering av klimaregnskap for 2019 var 15. september 2020. Skoler som ikke rakk fristen kan likevel fylle ut skjemaet slik at skolen har et utgangspunkt for målet om å redusere utslipp innen 2030. Rektor ved alle skolene har fått tilgang til skjemaet.

  • For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak ved Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet: brita@folkehogskole.no 

  • Skolene anbefales å lese gjennom FHS-rundskrivet (blå knapp), veiledningsskrivet (rød knapp), og se veiledningsvideoen (lenger nede på siden) før man begynner å fylle ut klimaregnskapsskjemaet på www.miljofyrtarn.no. For å hjelpe med kartlegging av transportutslipp, har vi laget et eget Excel-skjema (grå knapp). Til dette arbeidet kan man be elever bidra med å kartlegge linjene, se elevoppgaven (grønn knapp).

Veiledningsvideo for utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene:
Veiledningsvideo for utfylling av klimaregnskap for folkehøgskolene

Denne veiledningsvideoen er laget spesielt for folkehøgskolenes klimaregnskapsskjema. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i tillegg veiledningsvideoer for de ulike kategoriene i skjemaet. Trykk her for lenke til disse veiledningsvideoene.

Vær obs på at under flere av kategoriene er det i folkehøgskoleskjemaet tilleggsspørsmål som ikke er forklart i disse videoene. 

Webinar om utfylling av klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene 13. august 2020:

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS tok en gjennomgang av skjemaet og deltakere fikk stille spørsmål.

Opptak av webinar om utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene 13. august 2020
Utfylling av klimaregnskapsskjema for FHS

Webinar 27.10.20 om funnene fra folkehøgskolenes klima- og miljørapporter 2019:

Jan Vogt, daglig leder og miljørådgiver hos Totalmiljø AS, presenterte funnene fra skolenes rapporter. Deretter ble det kommentarer fra Vestlandsforsking, Stiftelsen Miljøfyrtårn og fra folkehøgskoleorganisasjonene. 

Presentasjon av FHS klima-og miljørappporter 2019
Fhsr - Logo.fw.png