top of page

Ressursside for mål nr. 1
Klimaregnskap og reduksjon av klimagassutslipp 

Mål 1 i Bærekraftvedtaket

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

For å måle klimagassutslipp i folkehøgskolen for har Folkehøgskolerådet inngått samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn om å bruke en tilpasset versjon av klimaregnskapsskjemaet som brukes av Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Vestlandsforsking fikk oppdraget med å utvikle tilleggsspørsmålene, og hvilke omregningsfaktorer som brukes og begrunnelsen for dette. Grunnlagsnotatet fra Vestlandsforsking kan leses her. 

Det er viktig å presisere at folkehøgskolene ikke er i en prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert når man fyller ut det tilpassede klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene. Skoler som eventuelt ønsker å bli sertifisert må kontakte Stiftelsen Miljøfyrtårn direkte.

Frist for innlevering av klimaregnskap for 2023 er 5. april 2024.

Hver skole betaler kr. 1000 + mva. pr. år for tilgang til det folkehøgskoletilpassede skjemaet for klima- og miljøregnskap hos Miljøfyrtårn. 

For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak: fhsr@folkehogskole.no 

Skolene anbefales å lese gjennom veiledningsskrivet (rød knapp), og se veiledningsvideoen (lenger nede på siden) før man begynner å fylle ut klimaregnskapsskjemaet på www.miljofyrtarn.no. For å hjelpe med kartlegging av transportutslipp, har vi laget et eget Excel-skjema (grå knapp). Til dette arbeidet kan man be elever bidra med å kartlegge linjene, se elevoppgaven (grønn knapp).

Siste webinarer
Webinar om utfylling av klimaregnskapet for 2023
Generell veiledningsvideo for utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene

Denne veiledningsvideoen er laget spesielt for folkehøgskolenes klimaregnskapsskjema. Stiftelsen Miljøfyrtårn har i tillegg veiledningsvideoer for de ulike kategoriene i skjemaet. Trykk her for lenke til disse veiledningsvideoene.

Vær obs på at under flere av kategoriene er det i folkehøgskoleskjemaet tilleggsspørsmål som ikke er forklart i disse videoene. 

bottom of page