Folkehøgskolenes Bærekraftvedtak

- Reduksjon av klimagassutslipp 

Mål i folkehøgskolenes Bærekraftvedtak:

Innen 2030: Skolene reduserer klimagassutslipp med 40 prosent (med utgangspunkt i 2019) med særlig sikte på å redusere folkehøgskolenes flyreiser der dette ikke er en naturlig del av undervisningen.

Ressursside for målet om å redusere klimagassutslipp i folkehøgskolen

  • For å måle klimagassutslipp i folkehøgskolen for 2021har Folkehøgskolerådet inngått samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn om å bruke en tilpasset versjon av klimaregnskapsskjemaet som brukes av Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter. Vestlandsforsking fikk oppdraget med å utvikle tilleggsspørsmålene, og hvilke omregningsfaktorer som brukes og begrunnelsen for dette. Grunnlagsnotatet fra Vestlandsforsking kan leses her. 

  • Det er viktig å presisere at folkehøgskolene ikke er i en prosess for å bli Miljøfyrtårnsertifisert når man fyller ut det tilpassede klimaregnskapsskjemaet for folkehøgskolene. Skoler som eventuelt ønsker å bli sertifisert må kontakte Stiftelsen Miljøfyrtårn direkte.

  • Frist for innlevering av klimaregnskap for 2021 var 1. april 2022.

  • Hver skole betaler kr. 1000 + mva. pr. år for tilgang til det folkehøgskoletilpassede skjemaet for klima- og miljøregnskap hos Miljøfyrtårn. 

  • For spørsmål, kontakt ressursgruppa for oppfølging av folkehøgskolenes Bærekraftvedtak ved Brita Phuthi, internasjonal rådgiver i Folkehøgskolerådet: brita@folkehogskole.no 

  • Skolene anbefales å lese gjennom veiledningsskrivet (rød knapp), og se veiledningsvideoen (lenger nede på siden) før man begynner å fylle ut klimaregnskapsskjemaet på www.miljofyrtarn.no. For å hjelpe med kartlegging av transportutslipp, har vi laget et eget Excel-skjema (grå knapp). Til dette arbeidet kan man be elever bidra med å kartlegge linjene, se elevoppgaven (grønn knapp).

Webinar om resultatene fra folkehøgskolenes samlede klima- og miljøregnskap for 2021

Presentasjonen fra webinaret kan lastes ned her: Resultatene fra folkehøgskolenes samlede klima- og miljørengksap for 2021

Presentasjonen er laget av Jan Vogt, miljørådgiver i Totalmiljø AS.

Webinar om utfylling av klimaregnskapsskjema for folkehøgskolene 7. mars 2022

Presentasjonen fra webinaret kan lastes ned her: Utfylling av klima- og miljøregnskap for 2021.

Vegetarmiddager: Skolene skal kun registrere antall dager hvor alle elevene får vegetarmiddag. Men skolene kan gjerne legge inn en kommentar i kommentarfeltet om det f.eks. er mange elever som spiser vegetarmiddag hver dag.