top of page

Ny premiemodell i Statens Pensjonskasse

Folkehøgskolerådet har fått svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på spørsmål vedørende innføring av ny premiemodell i Statens pensjonskasse for folkehøgskolene fra 2023.


AID skriver at omleggingen av pensjonsordningene for offentlig ansatte født i 1963 eller senere, og innføringen av ny premiemodell fra 2023, vil på ulike måter kunne påvirke folkehøgskolenes samlede pensjonskostnader.


Det vises for øvrig til at kunnskapsminister Tonje Brenna i sitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 994 (2021–2022) fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad omtaler at:


«Kunnskapsdepartementet har forståelse for at variasjon i pensjonspremier fra år til år vil kunne oppleves krevende for enkelte folkehøgskoler, og departementet vil følge med på hvordan situasjonen utvikler seg for sektoren».


- Selv om prognosene viser at folkehøgskolene generelt sett kan komme bra ut av dette så vil det kunne ha store konsekvenser for de skolene som vil ha faktisk AFP-uttak for ansatte født før 1963, kommenterer Anne Tingelstad Wøien, daglig leder i Folkehøgskolerådet, og legger til:

- Vi er derfor svært glade for at Arbeids- og inkluderingsministeren viser til svar fra statsråd Brenna om at de vil følge med på hvordan situasjonen utvikler seg for sektoren.
Åpne dokumentet under for lese hele svaret fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet:

Endring av premiemodell Statens Pensjonskasse for folkehøgskolene - brev fra AID 10.02.22
Last ned • 158KBIllustrasjonsfoto fra Wix

コメント


bottom of page