top of page
Folkehøgskolen fra A til Å
Økonomianalysen
Økonomiutvalget

Økonomiutvalget (ØU): Økonomiutvalget er et underutvalg nedsatt av Folkehøgskolerådet. Utvalget arbeider med økonomiske ordninger for skoleslaget.

bottom of page