top of page

Globalvettregel 2: Finn det globale i det lokale

Del 2/9 i kampanje om Globalvettreglene

I uke 1-9 i 2020 lanserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi.

Forfatter til tekst om Globalvettregel 2 er Karine Risnes, lærer på Ringerike Folkehøgskole. Her kan dulese og laste ned teksten om Globalvettregel 2 i pdf-format. Skriv gjerne ut plakaten og heng den på et synlig sted på skolen!


IU takker for alle tekstbidragene!
Comments


bottom of page