top of page

Tildeling av UNESCO-midler for utvikling av undervisningsopplegg til Globalvettreglene

Midt oppi unntakssituasjonen vi befinner oss i finnes det heldigvis også gode nyheter:

Folkehøgskolerådet har fått tildelt midler av den norske UNESCO-kommisjonen til å utvikle undervisningsopplegg til Globalvettreglene i 2020! HURRA!!!


I folkehøgskolenes Bærekraftvedtak (fra oktober 2019) er ett av målene at alle folkehøgskolene, innen 2021, aktivt bruker Globalvettreglene i planlegging av studieturer og annet globalt engasjement i skolens regi. Intensjonen til IU er at undervisninsgoppleggene vi nå kan utvikle, takket være midler fra UNESCO, kan bidra til at folkehøgskolene når dette målet!


IU kommer til å starte arbeidet med å utvikle deltakende undervisningsopplegg så snart som mulig, og tar gjerne i mot innspill fra folkehøgskolene!
Comments


bottom of page