top of page

Positive signaler for folkehøgskolene i regjeringsplattformen

Den nye regjeringsplattformen ser lovende ut for landets folkehøgskoler. – Dette vil gi et godt grunnlag for et spennende samarbeid med den nye regjeringen!– Regjeringsplattformen legger tydelig vekt på at det er vanlige folks tur og at hele landet aktivt skal tas i bruk. Det henger godt sammen med folkehøgskolenes fokus, sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien.


Daglig leder i Folkehøgskolerådet, Anne Tingelstad Wøien, ser frem til samarbeidet med den nye regjeringen.

Verdifull utdanning I regjeringsplattformen er folkehøgskolene nevnt som en verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet i Norge. Folkehøgskolerådet merker seg at regjeringen vil legge fram en nasjonal plan for vekst i elevplasser og etablering av nye folkehøgskoler, gjennomgå støtte- og finansieringsordningene for å bidra til at folkehøgskolene både er mangfoldig og et reelt tilbud for alle og legge til rette for at folkehøgskolelærere kan ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
– Folkehøgskolene representerer ikke bare et viktig år for stadig flere ungdommer, men de er også hjørnesteinsbedrifter i mange kommuner. Denne plattformen gir løfter om at virksomhetene skal kunne få utvikle seg, og fortsatt være viktige arbeidsplasser i hele Norge. Vi ser lyst på det framtidige samarbeidet med den nye regjeringen, sier Tingelstad Wøien.Hurdalsplattformen s. 57:


Folkehøgskulane gir læring for livet

Folkehøgskulane er eit verdifullt alternativ til det formelle utdanningssystemet. Dei gir lærelyst og ny motivasjon, i tillegg til å drive allmenndanning og utvikle ferdigheiter for livet.


Regjeringa vil:

  • Leggje fram ein nasjonal plan for vekst i elevplassar og etablering av nye folkehøgskular.

  • Gjennomgå støtte- og finansieringsordningane for å bidra til at folkehøgskulane både er mangfaldige og eit reelt tilbod for alle.

  • Leggje til rette for at folkehøgskulelærarar kan ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Les hele Hurdalsplattformen her.
Comments


bottom of page