top of page

Nordisk konferanse

11.-12. april 2024 inviterer Nordisk Folkehøgskoleråd til konferanse i Helsingborg i Sverige. Det overordnede temaet er hvordan vi kan tenke nytt om demokratiske rom i utdanning, og på den måten øke aktiv deltakelse blant unge.


Meld deg på årets konferanse her: https://ffd.nemtilmeld.dk/375/ORGANIZERThe


Se hele invitasjonen og programmet her:

Nordic Summit Invitation and program _ NFR (002)
.pdf
Last ned PDF • 2.57MB

Demokratiet er under press

Demokratiet er avhengig av et opplyst og aktivt sivilsamfunn. Det er med andre ord et stort behov for demokratisk danning, og særlig for de unge. Vi ser at dette blir viktigere og viktigere, med pressede demokratier verden over. Det er krig i Europa, og vi står overfor utfordringer som polarisering, fallende demokratisk engasjement, sosial ulikhet og klimakrise. Nye samfunnsstrukturer- og mønstre som blant annet digitalisering, er også ledd i de økende prestasjonspress-trendene og mentale helseutfordringer.


Det er de unge som skal finne fremtidens løsninger. Det er derfor helt nødvendig å tenke nytt om danning som et sentralt redskap for å bevare demokratiet, og tenke kreativt om hvordan vår sektor kan styrke og ruste dem som skal løse disse utfordringene.


Nordiske utdanningsløsninger

Gjennom konferansen skal vi se med nye øyne på demokratisk danning i et nordisk perspektiv, med folkehøgskolene i fokus. Gjennom diskusjoner, workshops og foredrag skal konferansen ruste oss opp til å styrke elever i å forstå, utfordre og aktivt engasjere seg i demokratiske aspekter som omfatter politikk, media, det sivile samfunn, økonomi og rettssystemet.


Bli med og del dine erfaringer på denne viktige konferansen! Som danningsinstitusjon spiller vi en sentral rolle i å både forme og styrke troen på demokratiske løsninger. Bli med folkehøgskolefolk, forskere, beslutningstakere og interessenter, i å legge grunnlaget for fremtidige initiativer. Sammen kan vi legge veien for en demokratisk fremtid.


Praktisk informasjon

Tid: 11.-12. april, 2024

Sted: Sundsgården Folkhögskola, Örbyvägen 10, 257 30 Rydebäck, Helsingborg, Sweden


Hvem er Nordisk Folkehøgskoleråd?

Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) – NFR er et politisk organ som, gjennom nasjonale folkehøgskoleforeninger i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, representerer mer enn 350 folkehøgskoler. Formålet med NFR er å sikre vitaliteten til folkehøgskoler i deres innsats for demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling i Norden.


Fullt program:


Comments


bottom of page