top of page

Invitasjon til konferanse om sikkerhet og beredskap 2023

Beredskapsrådet for kunnskapssektoren inviterer til sin årlige konferanse om sikkerhet og beredskap 18. oktober kl. 10.30 til 19. oktober kl. 13.00. Konferansen er på Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) i Ås utenfor Oslo.

Bilde: Beredskapsrådet

Beredskapsrådet, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet (KD) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), inviterer nå kunnskapssektoren til sin årlige konferanse om sikkerhet og beredskap. Den arrangeres 18.-19. oktober, på NMBU i Ås.


På programmet står siste nytt fra KD, HK-dirs rolle som fagmyndighet innenfor sikkerhet og beredskap, helhetlig risikostyring og erfaringsdeling fra sektoren. Målgruppen er rektorer, rådgivere, HMS-koordinatorer og andre med interesse for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i høyere utdanning og tilsvarende. Konferansen er gratis, men ønsker dere middag må den betales selv. Vi gjør oppmerksom på at rektor ved Valdres folkehøgskole, Jens Rindal, skal delta med innlegg på konferansen.


Påmeldingsfrist: 15. september 2023.


Beredskapsrådet skriver følgende om programmet i sin invitasjon til konferansen:


"Helhetlig risikostyring i kunnskapssektoren – hvordan balansere ulike hensyn, og hva skal til for å lykkes i praksis?"

Samfunnssikkerhet, nasjonal sikkerhet, informasjonssikkerhet, personvern, eksportkontroll og ansvarlig internasjonalt samarbeid, HMS og internkontroll er alle områder som kunnskapsinstitusjonene forventes å ha fokus på. De senere årene har sektoren dessuten fått erfare hvor viktig det er å forstå risiko og å ha planer for å forebygge og håndtere ulike typer hendelser.


Hvordan dette skal gjøres i praksis utfordrer sektoren. Utdanningsinstitusjonene mangler gjerne strukturer, systemer og retningslinjer for å ivareta kravene. Det er heller ikke helt klart hvilket omfang som er «godt nok». I realiteten blir arbeidet med sikkerhet og beredskap ofte prioritert lavere sammenlignet med andre mål og strategier som virksomhetene må levere på. Dette er kjente problemstillinger også utenfor kunnskapssektoren.


For å løse noen av utfordringene, tror vi det er mye å hente på å tenke mer helhetlig rundt arbeidet med sikkerhet og beredskap. På konferansen får vi høre ulike perspektiver og refleksjoner, både fra myndighetene, fageksperter og fra sektoren selv. Det er satt i gang flere spennende prosjekter i sektoren som vi gleder oss til å få mer innsikt i.

Dag 1 inneholder overordnede perspektiver og refleksjoner på helhetlig risikostyring i kunnskapssektoren, både fra et myndighetsperspektiv, et faglig perspektiv og gjennom sektorerfaringer fra pågående prosjekter. Dag 2 tar for seg følgende temaer: «Praktisk sikkerhets- og beredskapsarbeid» og «Verdikartlegging». Her blir det lagt opp til korte presentasjoner av aktuelle problemstillinger, og det gis god anledning til erfaringsdeling og diskusjon i fellesskap. Det er mulig for deltakerne å delta på hele arrangementet, eller velge kun å delta på én av dagene, dersom det er å foretrekke.


Foredragsholdere inkluderer: Kunnskapsdepartementet, Stine Rønnes v/ Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Roar Thon v/ NSM, Hermann Wiencke v/ Proactima, Vigdis By Kampenes v/ OsloMet, Håvard Tvinnerheim v/ Lånekassen, Jens Rindal v/ Valdres folkehøgskole og Sikresiden.no.


Har du spørsmål? Ta kontakt med Beredskapsrådet på post@beredskapsradet.no


Comments


bottom of page