top of page

Globalvettregel 7: Etterstreb likeverdige samarbeid og kulturmøter

Del 7/9 av kampanjen om Globalvettreglene.


I uke 1-9 i 2020 publiserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi.

Som med alt utviklingsarbeid, er det viktig å jevnlig vurdere hva som fungerer, hva konsekvensene av arbeidet er og hvilke prioriteringer vi tar. Fjellvettreglene har som mål å forebygge. Det gjelder også for Globalvettreglene, som vi ønsker skal bidra til mer bevissthet, økt refleksjon og diskusjon rundt vårt globale engasjement.

Forfatter til tekst om Globalvettregel 7 er Øyvind Ekse, inspektør ved Musikkfolkehøgskolen Viken. Her kan du laste ned teksten om Globalvettregel 7 i pdf-format.

IU takker for alle tekstbidragene!Comments


bottom of page