top of page

Globalvettregel 5: Utfordre stereotypier og fordommer

Del 5/9 av kampanje om Globalvettreglene.

I uke 1-9 i 2020 lanserer IU en tekst hver uke om hver av de ni Globalvettreglene. Tekstene er skrevet av både ansatte i folkehøgskolen og personer fra ulike organisasjoner/institusjoner som jobber med utdanning og/eller globale utviklingsspørsmål. Kampanjen er særlig relevant i forhold til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak fra oktober 2019, hvor ett av målene er aktiv bruk av Globalvettreglene innen 2021. IU håper at folkehøgskolene vil bli inspirert av tekstene og bruke Globalvettreglene i planlegging av aktiviteter og undervisning i skolens regi.

Forfatter til tekst om Globalvettregel 5 er Tonje Vold, forfatter av boken "Å lese verden" (2019). Her kan du laste ned teksten om Globalvettregel 5 i pdf-format.
Comments


bottom of page